Sevgilisi Olan(Evlilik Dışı Birliktelik) Kadın Tedbir Nafakası Alabilir Mi?

Bir başkası ile evlilik dışı birliktelik yaşayan yani sevgilisi olan eşe tedbir nafakası verilemez.

“Kadının başka erkekle yaşadığı sabittir. İhtiyaçları o erkek tarafından karşılandığına göre davacınafaka ile sorumlu tutulamaz (TKM 4). Bu yön gözönünde tutulmadan kadın için tedbir nafakası verilmesi doğru değildir.”(Y2HD, 12.07.2002, 8324-9372.) 

“Toplanan delillerden davalının ( kadının ) Yüksel isimli bir kişi ile karıkoca gibi yaşadığı ve geçim masraflarının bunun tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davalının tedbir nafakası isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde nafakatakdir edilmesi isabetsizdir.”(Y2HD, 12.12.2002, 12352-13885)

Her birliktelik tedbir nafakasının verilmesini engellemez. Birliktelik yanlış olarak evlilik gibi tescil edilmişse kaydın düzeltilmesi istenmelidir.

Davacı kadın dava dilekçesinde, karıkoca gibi uzun süre yaşadığı erkeğin
başka bir kadınla evli olmasına karşın, kendisinin bu kişi ile evlenmiş gibi nüfusa tescil edildiğini ileri sürerek, nüfus kütüğündeki medeni hali kısmındaki evli kaydının iptali ile bekar olarak tescile karar verilmesini istemiştir. Davalıların murisi Süleyman Demir 23.10.1972 tarihinden beri davalı Hayriye Demir ile evlidir. 1826 Sayılı Yasa uyarınca verilen form ise 20.03.1979 tarihini taşımaktadır. 1826 Sayılı Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan Doğan Çocukların Cezasız Tescili Hakkında Kanunun 1/2 maddesinde “evli bir erkekle evli olmayan bir kadının karı-koca gibi yaşamalarından doğmuş olan çocuklarda ana, baba veya her ikisi de ölmüş olsa bile nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafetle tescil edilir. Yanlış tesciller tashih edilirler. Ancak bu kadın ile erkeğin birleşmeleri evlenme şeklinde tescil olunamaz” yazılıdır. Davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.”(Y2HD, 29.09.2005, 10658-13107)

Hangi Durumlarda Evlilik Dışı Birliktelik Yaşayan Kadına Nafaka Verilmez

Tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için aşağıdaki koşulların birlikte gerçekleşmiş olup olmadığı hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınmalıdır.

  1. Başkası ile yaşanıyor olmalıdır,
  2. Ekonomik destek bulunmalıdır,
  3. Gereksinim destekle sonlanmalıdır,
  4. Ekonomik birlik oluşmalıdır.

1-Başkası İle Yaşanıyor Olmalıdır

Tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için eşlerden biri bir başkası ile
yaşıyor olması gerekmektedir.

Davalı kadının müşterek evi terk ederek Alaşehir’de ilk eşiyle birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır. Bir başka erkekle yaşayan kadın yararına tedbir nafakası verilmesi doğru olmamıştır.”

“Başka bir erkekle yaşayan geçimi onun tarafından sağlanan davacı kadın
yaranna tedbir nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”(Y2HD, 04.07.2005, 8155-10560.)

“Toplanan delillerle; davacının davalıyla fiilen ayrılmalarından bir süre sonra başka bir erkekle gayriresmi evlendiği ve fiilen evliymiş gibi karıkoca hayatı yaşadığı gerçekleşmiştir. Bu durumda davacı lehine, gerektirici nedenler gösterilmeden tedbir nafakasına hükmedilmesi ve yasal şartları bulunmadığı halde yoksulluk nafakası takdiri usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”(Y2HD, 26.02.2004, 1367-2264.)

“Kadının başka erkekle yaşadığı sabittir. İhtiyaçları o erkek tarafından karşılandığına göre davacınafaka ile sorumlu tutulamaz (TKM 4). Bu yön göz önünde tutulmadan kadın için tedbir nafakası verilmesi doğru değildir.”(Y2HD, 12.07.2002, 8324-9372.)

“Toplanan delillerden davalının (kadının) Yüksel isimli bir kişi ile karıkoca
gibi yaşadığı ve geçim masraflarının bunun tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davalının tedbir nafakası isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde nafakatakdir edilmesi isabetsizdir.”(Y2HD, 12.12.2002, 12352-13885.)

“Toplanan delillerden; davacı-davalı kadının evlilik dışı başka erkekle karı-
koca gibi yaşadığı sabittir. Mahkemece kadımn birleşen nafaka davası ile boşanma davasında talep etmiş olduğu tedbir ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.”(Y2HD, 10.06.2010, 9956-11476)

2- Ekonomik Destek Bulunmalıdır

Tedbir nafakasının engelleyen birliktelik için bir başkası, birlikte yaşadığı
eşi ekonomik açıdan destekliyor olmalıdır.

“Davalının, 2007 yılı Nisan ayından itibaren bir başka erkekle fiilen birlikte
yaşadığı ve iaşesinin bu kişi tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında bu tarihten sonrası için davalı lehine hükmedilen tedbir nafakasının yasal dayanağı yoktur. Açıklanan husus gözetilmeden, bu tarihten sonrası için de tedbir nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.”(Y2HD, 24.06.2009,10269-12358)

“Tedbir nafakasına ilişkin temyize gelince; Toplanan delillerden davacı kadının bir başka erkekle karıkoca gibi yaşamakta olduğu ve geçiminin birlikte yaşadığı erkek tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında tedbir nafakası isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü bozmayı gerektirmiştir.”(Y2HD, 14.01.2010,21018-526)

“Davalı-davacının iaşesinin beraber yaşadığı şahıs tarafından karşılandığı gözetilmeksizin, davalı yaranrına tedbir nafakasıtakdir edilmesi de isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 14.01.2010,21018-526)

3- Gereksinim Destekle Sonlanmalıdır

Tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için bu destek sebebiyle o eşin
gereksinimi ortadan kalkmış olmalıdır.

4- Ekonomik Birlik Oluşmalıdır

Tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için birlikte yaşam ekonomik
birlik olarak değerlendirilebilmelidir.

Avukat Saim İncekaş – Adana Boşanma Avukatı


Kaynak:

  1. U. Gençcan – Nafaka Hukuku

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.