Senet İptali Dava Dilekçesi

Senet İptali Dava Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                                                  :

VEKİLİ                                                                   : Av.

KARŞI TARAF                                                       : Hasımsız

T.KONUSU                                                               : Senet iptali davası.

OLAYLAR                                                              :

Davacı X Şubesine tahsile verilen X ödemeli X USD bedelli (dava tarihi itibariyle X YTL) X vadeli alacaklısı X olan bono taahhütlü olarak gönderilmiş ancak akıbeti tespit edilememiştir.  PTT Müdürlüğü’nün gönderinin akıbetinin tespit edilemediğine ilişkin yazısı örneği ilişiktedir. Bu nedenle senet yerine kaim olacak belgenin verilmesi talebi ile işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

İşin aciliyetine binaen Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılacak ilanda başvuru süresinin 1 ay olarak belirlenmesi talebinde bulunuyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER                                              :TTK; Bankalar Kanunu,HMUK; ve sair ilgili mevzuat.


DELİLLER                                                              :Banka kayıtları, gönderi belgesi, PTT yazısı,      ve yasaca geçerli her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                                                  :Açıklanan nedenlerle, X Bankası A.Ş. X şubesine tahsile verilen alacaklısı X, borçlusu X olan X vadeli X USD ( dava tarihi itbibariyle X YTL) bedelli senedin kaybolması nedeni ile iptaline, senet yerine kaim belgenin tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla

Davacı

EK:

1-Onaylı vek.örn.

2-Posta gönderi belgesi örn.

3-PTT yazısı örn.

Son düzenleme tarihi 30 Haziran 2020 19:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.