Senedin İadesi Davası Dilekçesi

Senedin İadesi Davası Dilekçesi


ADANA … SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Adana Avukat Saim İncekaş
Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41

DAVALI :
DAVA KONUSU : Poliçenin müvekkile iadesi istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil, … . alacağından dolayı poliçenin muhatabı borçlu … ‘den, …  keşide tarihli, … vadeli, … numaralı … yazılı bir poliçe almıştır. (EK-Poliçe fotokopisi)

2- Sözü edilen, … .’lik poliçe, müvekkilin zilyedinde iken rızası dışında elinden çıkmıştır: …

3-Dava konusu senet, davalı’nin elindedir.

4-Davalı, dava konusu poliçeyi kötü niyetle iktisap etmiştir: … .

Açıklanan nedenlerle dava konusu çekin istirdadı ile müvekkile iadesinin sağlanması için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK.md.758 ve ilgili mevzuat

DELİLLER : 1- Poliçe fotokopisi

2-Tanıklar                                                                                                

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla

1-davanın kabulü ile dava konusu edilen … sayılı poliçenin davalı’den istirdadına ve müvekkile iadesine,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. tarih

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 11 Eylül 2020 07:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.