Senedin İadesi Davası Dilekçesi

Senedin İadesi Davası Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 

 

 

DAVA KONUSU:Poliçenin müvekkile iadesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR:1- Davacı müvekkil, … . alacağından dolayı poliçenin muhatabı borçlu … ‘den, …  keşide tarihli, … vadeli, … numaralı … yazılı bir poliçe almıştır. 

(EK-Poliçe fotokopisi) 

2- Sözü edilen, … .’lik poliçe, müvekkilin zilyedinde iken rızası dışında elinden çıkmıştır: …

3-Dava konusu senet, davalı’nin elindedir.

4-Davalı, dava konusu poliçeyi kötü niyetle iktisap etmiştir: … . 

Açıklanan nedenlerle dava konusu çekin istirdadı ile müvekkile iadesinin sağlanması için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TTK.md.758 ve ilgili mevzuat

 

 

DELİLLER:1- Poliçe fotokopisi

2-Tanıklar                                                                                                   

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla 

1-davanın kabulü ile dava konusu edilen … sayılı poliçenin davalı’den istirdadına ve müvekkile iadesine,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2015

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.