Sehven yapılan hatanın düzeltilmesi dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya Esas:        

Duruşma Günü:

MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ

İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

TALEP KONUSU: Dava dilekçesinde sehven yaptığımız maddi hatanın düzeltilmesi istemine yöneliktir.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemeniz … esas numarasına kayıtlı dosyasında mevcut “ Aile konutunun tespiti ve şerhi ” talepli dava dilekçemizde, dava konusu olan ve aile konutu olarak tespitini talep ettiğimiz … taşınmaz yerine … taşınmaz tarafımızdan çekişmeli olarak dava konusu edilmiştir. Söz konusu hatanın HMK. m.183 doğrultusunda düzeltilmesi amacıyla işbu dilekçeyi sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Bu doğrultuda dava konusu yapılmasını talep ettiğimiz … taşınmazın tapu kayıtlarına baktığımızda ise müvekkil … eşi, mirasbırakan müteveffa … ¼ pay sahibi olduğu ve diğer paydaşların ise:

1)

2)

3)

Şeklinde olduğu görülmüştür. Bu sebeple husumetin bu kişilere de yöneltilmesi gerekmiş ve yine HMK.124/4 gereğince tarafların söz konusu davaya davalı sıfatıyla dahil edilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: HMK. md.183,124  ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle talebimizin kabulü ile, dava konusu taşınmazın olacak şekilde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 183. maddesi gereği düzeltilmesine karar verilmesini, ve bu sebeple söz konusu taşınmazda hissedar olan yukarıda isim ve adres bilgilerini belirttiğimiz kişilerin de  Hukuk Muhakemeleri Kanununun 124. maddesi gereği davaya davalı sıfatı ile dahil edilmesini davacı vekili olarak sayılarımla arz ve talep ederim. 16/09/2020

Maddi Hatanın Düzeltilmesi
İsteminde Bulunan
Davacı Vekili

EK-1:Taşınmaza Ait Tapu Kaydı

Son düzenleme tarihi 31 Ekim 2020 20:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.