Sebepsiz Zenginleşme İhtarname Örneği

Eki 6, 2020 | Sebepsiz Zenginleşme

Sebepsiz zenginleşme nedeniyle ihtarname nasıl düzenlenir ve gönderilir? Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda ele alındı.

Sebepsiz Zenginleşme İhtarname

ADANA … NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

İHTAR EDEN:

VEKİLİ:

 

KARŞI TARAF:

İHTARIN KONUSU: Arsa parası olarak yatırılan 29.850 (yirmi dokuz bin sekiz yüz elli) Türk Lirasının, arsa devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle tarafımıza iadesi talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR    :

  1. Sayın muhatap; müvekkilimiz tarafından … tarihinde şube kodu … olan Ziraat Bankası … şubesinden, şube kodu ..0 olan, …. İBAN numaralı Ziraat Bankası Yeni … şubesindeki hesabınıza, “” açıklamasıyla …. TL yatırılmıştır.
  2. Aradan 10 ay geçmesine rağmen müvekkilim adına herhangi bir arsa devri yapılmamıştır.
  3. İşbu nedenle yukarda yazılı hesabınıza aktarılan miktar karşılıksız kalmıştır ve müvekkilime iadesi gerekmektedir.
  4. Müvekkilim, tarafınıza bir şekilde ulaşmış ve defalarca telefonda paranın iadesini talep etmiştir. Ancak her defasında olumsuz yanıt almıştır.
  5. Hakkınızda yasal icra takibi işlemine geçmeden önce iyi niyet göstergesi olarak bu ihtarnameyi çekme zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ OLARAK:

Müvekkilimizce hesabınıza gönderilen … (….) Türk Lirası ile birlikte, işbu ihtarnamenin masrafı olarak belirlenen … TL’nin, 3 gün içinde, aşağıda yazılı İBAN numarasına göndermeniz gerektiği, aksi takdirde hakkınızda, başkaca bir uyarı yapılmaksızın, icra takibi başlatılacağı İHTAR OLUNUR.

İBAN No:

 

Vekili:

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba posta vasıtasıyla tebliğini ve onaylı bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

Vekili:

Sebepsiz Zenginleşme İhtarname

ADANA … NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

İHTAR EDEN         :

VEKİLİ                     :

 

KARŞI TARAF        :

İHTARIN KONUSU: Geçerli bir kira sözleşmesi olmamasına ve ilgili daire kullanılmamasına rağmen yatırılan … Türk Lirasının tarafımıza iadesi talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR    :

  1. Sayın muhatap; müvekkilim tarafından … tarihinde IBAN numaralı … Bankası hesabınıza … Türk Lirası ve müvekkilim adına … tarafından 20/08/2018 tarihinde IBAN numaralı … Bankası hesabınıza … Türk Lirası yatırılmıştır.
  2. Müvekkilim kiralamayı düşündüğü daire ile ilgili taahhütler yerine getirilmediği için evi hiç kullanmadan, evin anahtarlarını …’a teslim etmiş ve kendisine verdiği … Türk Lirası komisyon bedelini iade almıştır.
  3. Yetkisiz temsil ve vekaletsiz iş görme sebeplerinden kira akdi oluşmamıştır. İşbu nedenlerle yukarıda yazılı, hesabınıza aktarılan miktar karşılıksız kalmıştır ve müvekkilime iadesi gerekmektedir.
  4. Müvekkilim, tarafınıza bir şekilde ulaşmış ve defalarca telefonda parasının iadesini talep etmiştir. Ancak, her defasında olumsuz yanıt almıştır.
  5. Hakkınızda görevli ve yetkili mahkemede dava açmadan ve / veya yasal icra takibi işlemine başlamadan önce iyi niyet göstergesi olarak bu ihtarnameyi çekme zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ OLARAK:

Müvekkilimce hesabınıza gönderilen 2400 (İki bin dört yüz) Türk Lirası ile birlikte, işbu ihtarnamenin masrafı olarak belirlenen 150 (Yüz elli) Türk Lirasını ve müvekkilimin vekaletname masrafı olarak belirlenen 100 (Yüz) Türk Lirasını, 7 gün içinde, aşağıda yazılı IBAN numarasına göndermeniz gerektiği, aksi takdirde hakkınızda, başkaca bir uyarı yapılmaksızın, görevli ve yetkili mahkemede dava açılacağı ve / veya icra takibi başlatılacağı, vekalet ücreti, yargılama giderleri ve masraflarının tarafınıza yükleneceği  İHTAR OLUNUR.

IBAN No        :         

Hesap No       :

Vekil

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba posta vasıtasıyla tebliğini ve onaylı bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. tarih

Vekil

Sebepsiz Zenginleşme İhtarname(Fazla Yatırılan Para)

İHTARNAME

İHTAR EDEN:

VEKİLİ:

ADRES:

MUHATAP:

KONU: Elektrik abone Güvence Bedelinin (Depozito) Fazla Ödenen kısmının  ihtarın  tebliğinden itibaren 7(Yedi) gün içerisinde ödenmesi   ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR

Sayın Muhatap;

Elektrik abone güvence bedelinin (depozito) ödenmesi kapsamın da  tarafınıza sehven fahiş bir ödeme yapılmıştır. ++++++ nolu abonelik  ++++++ tarafından  10/09/2001 yılında açılmıştır++++++ nolu abonenin ilk olarak güvence bedeli 7,50 TL olarak tarafınızca şirketimize ödenmiştir.

+++++  elektrik aboneliğini 09/12/2019 tarihinde sonlandırmıştır. Aboneliğin kapatılması kapsamında elektrik aboneliğini ilişkin güvence bedeli 76,82 TL olarak ödenmesi gerekirken sehven 30.425,98 TL tarafınıza ödeme yapılmıştır.

09/12/2019  tarihinde +++++  nolu abone +++++++) adına yeniden açılmıştır. Açılan abone için elektrik güvence bedeli (Depozito) olarak 149,00 TL alınmıştır. Aynı gün içerisinde yapılan bu işlemler kapsamında fazladan ödenen paranın ivedi bir şekilde geri ödenmesi gerekmektedir.

Tarafınıza ++++++++++++ personeli tarafından yapılan hataya binaen ödenen 30.349,16 TL geri verilmesi konusunda bildirimlerde bulunulmuştur. Yapılan bildirimler kapsamında sadece 8.349,16 TL ödeme  yapılmış ve fazla ödenen 22.000,00 kısmına ilişkin herhangi bir geri ödenme olmamıştır. İlgili bu borcu vadesi üzerinden uzun bir süre geçmesine karşılık ifa etmediğiniz açıktır. Bu nedenle iş bu ihtarnameyi tarafınıza tebliğ etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İş bu ihtarın tarafınıza tebliğini takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde;  vadesi geçmiş 500,00TL borcunuzu Ziraat Bankası TR 000000000000000000   nolu hesaba nakden veya defaten ödemenizi, belirtilen süre içerisinde ödeme yapmamanız halinde borç bakiyesinin faiz ve ferileri ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurulacağını, hakkınızda dava açılacağını veya icra takibi başlatılacağını, yapılacak yasal işlemler nedeniyle oluşacak tüm masraf, yargılama gideri,  harç ve Avukatlık ücretlerinin de tarafınızdan tahsil edileceğini fazlaya ilişkin tüm yasal hak ve alacaklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.

   İhtar Eden Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank