Sebepsiz zenginleşen taraf taşınmazı davacı kiraladıktan sonra, davacının yaptırdığı tesislerle birlikte satan eski maliklerdir – Yargıtay Kararı: Esas : 2004/947 Karar : 2004/3113

Mar 1, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı, Sebepsiz Zenginleşme

Sebepsiz zenginleşen taraf taşınmazı davacı kiraladıktan sonra, davacının yaptırdığı tesislerle birlikte satan eski maliklerdir

T.C.
YARGITAY
ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/947
Karar : 2004/3113
Tarih : 09.03.2004

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü.

Davacı, eski maliklerden arsa olarak kiraladığı taşınmaza, yıkama yağlama yeri, otobüs işletmesi, yolcu bekleme yeri yaparak çevre düzenlemesini yaptığını bu şekilde kullandığı halde kiralayanlarca 7.4.1997 tarihinde yeni malik diğer davalılara tapudan satılarak taşınmazdan elçektirildiğini bildirerek, yaptığı harcamalar ve tesis bedelinin sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalılardan yeni malikler taşınmazı üzerindeki tesislerle birlikte satın aldıklarını, davanın eski maliklere yöneltilmesini bildirerek davanın reddini savunmuşlardır.

KARAR

Mahkemece davanın kiralama tarihindeki eski maliklere karşı açılması gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının davalılar Ayhan Yıldırım, Orhan Yıldırım, Aydın Yıldırım, Harun Yıldırım, İlkay Bayrak, Serdar Bayrak hakkındaki temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı dava konusu 56 parsel numaralı taşınmazın hem yeni hem eski maliklerine karşı davasını yönelterek yaptığı tesisler nedeniyle sebepsiz zenginleşilen miktarın tahsilini talep etmiştir. Dosyada bulunan tapu kaydına göre taşınmazın kiralandığı dönemde eski malikleri Nedime Uysal, Zeki Uysal, Muharrem Uysal, Saadet Erman, Kadriye Uysal’dır. Taşınmazın 7.4.1997 tarihli satış sonrası yeni malikleri Ayhan Yıldırım, Aydın Yıldırım, Orhan Yıldırım, Harun Yıldırım, İlkay Bayrak, Serdar Bayraktır. Yeni malikler taşınmazı 7.4.1997 tarihinde üzerindeki tesislerle birlikte satın aldıklarından yeni malikler tesis bedeli nedeni ile sebepsiz zenginleşmemişlerdir. Sebepsiz zenginleşen taraf taşınmazı davacı kiraladıktan sonra, davacının yaptırdığı tesislerle birlikte satan eski maliklerdir. Davacı davasını eski maliklere de yönelttiğine göre, davanın esasına girilerek, delilleri toplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalıların tamamı yeni malik kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1.bentte yazılı gerekçelerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte yazılı gerekçelerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 9.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sebepsiz zenginleşen taraf taşınmazı davacı kiraladıktan sonra, davacının yaptırdığı tesislerle birlikte satan eski maliklerdir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.