Sebepsiz İktisap Dava Dilekçesi

Sebepsiz İktisap Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 

 

 

DAVA KONUSU:… . alacağın, … tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tahsili istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR:1- Davacı müvekkil, … . alacağından dolayı keşideci … ‘den, … tarihli, … vadeli … bedelli bir poliçe almıştır.

(EK-1-Poliçe)  

2- Sözü edilen, … .’lik poliçe, … ‘ye ciro edilmiştir.

3-Davalı, kanuni süresi içerisinde ödememe protestosu keşide etmediği için davacı müvekkil, kendisine rücu hakkını kaybetmiş ve bu suretle … . zarara uğramıştır: …

Açıklanan nedenlerle … . alacağın, … tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tahsil edilmesi için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TTK. md.1, 644, 661 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1- Poliçe

2-Tanıklar                                                                                                           

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- davanın kabulü ile … . alacağın, … tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tahsiline,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2015

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.