Boşanma Davası Dilekçeleri

Savcılıktan Koruma Talebi Dilekçesi, Ailenin Korunması Talebi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA;

 veya 

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İSTEMDE BULUNAN       : 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

MADDİ İLGİLİ                   :

KONU                                   : 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz, halen evli olduğu ve fakat fiilen ayrı yaşadığı eşinden, kendisine ve müşterek çocuklarına fena muamelede bulunması ve evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri sıklıkla ihmal etmesi nedenlerine dayalı olarak boşanmak amacıyla, …/…/… tarihinde … Aile/Asliye Hukuk Mahkemesi’nde boşanma davası açmıştır. Dava, anılan mahkemenin …/… esasında kayıtlı bulunan dava dosyası üzerinden görülüp sonuçlandırılmış (EK 1) ve tarafların … yıl süreyle fiilen ayrılığına ve çiftin müşterek çocuklarının, ayrılık süresi boyunca anneleri ile birlikte kalmalarına karar verilmiştir.

2-) Tarafların fiilen ayrılığına karar verilmesinde, karşı taraf davalı eşin müvekkilimizden boşanmak istemediğini, onu halen çok sevdiğini ve bir süredir alkol problemi ile başı dertte olması veçhile, bu sorunun üstesinden gelmeye kararlı olduğunu açıkça beyan etmesi ve bu beyanlarının, o sıradaki koşullar çerçevesinde, mahkeme ve müvekkilimiz tarafından samimi bulunarak, kendisine bu konuda bir şans daha tanınması etkili olmuştur. Bu konudaki mahkeme tutanakları dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (EK 1)

3-) Mahkeme huzurunda verdiği söze sadece kısa bir süreliğine sadık kalan karşı taraf, aksatmadan devam etmesi gereken terapi seanslarını son zamanlarda sıkça ihmal etmeye ve tekrar alkole yakınlaşmaya başladığı gibi, özellikle gece vakti, müvekkilimizin halen müşterek çocuklar ile birlikte ikamet etmekte oldukları … …. …./… adresinde kain konutun önüne içkili olarak gelmeye, yüksek sesle bağırıp çağırmaya ve müvekkilimizi tehdit etmeye başlamıştır.

4-) Son olarak, …/…/… tarihinde, müşterek çocuklarını bakıcıya bırakıp işe gitmek zorunda olan müvekkilimizin evden çıkmasını fırsat bilerek, önce onu sokakta sıkıştırmış, müşterek çocukları kendisinden almakla tehdit etmiş, alamadığı takdirde oturdukları konutu ateşe vererek hepsini yakacağını söylemiştir. Bunu söyledikten sonra da müvekkilimizi darp etmiştir. (EK 2) Karşı tarafın sabahın erken saatinde dahi içkili olduğu, müvekkilimizin ve olayı yatıştırmak için araya girenlerin gözünden kaçmamıştır. Yaşanan olaylarla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 3) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

5-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, gerek müvekkilimizin ve müşterek çocukların gerekse aynı binada kendileri ile birlikte yaşayan kimselerin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanmasını teminen, 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ un tanıdığı yetki ve sağladığı olanaklar çerçevesinde, gerekli koruma tedbirlerinin alınarak uygulanmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 2709 S. K. m. 41, 6284 S. K. m. 5, 4721 S. K. m. 169

HUKUKİ DELİLLER        : … Aile /Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dosyası, … Hastanesi Başhekimliği’nce düzenlenmiş …/…/… tarihli ve … sayılı darp raporu, Tanık anlatımları.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimiz ve müşterek çocuklar ile halen oturmakta oldukları konutun ve eşyalarının karşı taraftan kaynaklanacak olası tehlikelere karşı korunmasını teminen, gerekli koruma tedbirlerinin alınmasına ve uygulanmasına karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

EKLER: 

1- … Aile /Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dosyası

2- … … Hastanesi Başhekimliği’nce düzenlenmiş …/…/… tarihli ve … sayılı   darp raporu

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Aile Hukuku Ceza ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 16 Eylül 2020 17:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.