Bir Sayfa Seçin

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO: 2019 /

  

Yukarıda numarası yazılı soruşturma dosyası kapsamında ifade veren X isimli şahıslar olayın etkisi ile görgüye dayalı bilgilerini tam olarak ifade edememiş olup soruşturma dosyasına konu olaya bizzat karışan ve suç unsuru teşkil eden eylemleri gerçekleştiren kişiler mevcuttur ve Soruşturma Dosyasına bu isimler yansımamıştır.

Olayın asıl faillerinin bulunabilmesi, olayın aydınlatılması için yukarıda ismi geçen kişilerin tekrar dinlenilmesini talep ederiz. tarih

Eki: Bir adet onaylı vekaletname örneği

MÜDAFİİ

  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

Son Güncelleme Tarihi