Savcılık Savunma Dilekçesi Örneği

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BAKANLIK MUHABERE BÜROSU’NA

DOSYA NO                :   

SAVUNMA VEREN   :

VEKİLİ                        :   

ŞİKAYETÇİ                 :

KONU                         :

Başsavcılık tarafından gönderilen 21.05.2019 tarihli yazı ile müvekkil hakkında yapılan inceleme nedeniyle  var ise beyanımız ve  sunacağımız belgeler talep edilmiştir.  Yazı ekinde gönderilen müşteki beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmemekle beyanlarımız aşağıdaki gibidir.

1.Müvekkil ………… ile imzalanmış  olan Avukatlık Hizmet Sözleşmesi doğrultusunda, anılan şirketin temlik yoluyla alacaklısı olduğu dosyalardaki borçlu bulunan şahıslarla ilişkili hukuki süreçler müvekkilce takip edilmektedir. Şikayetçi aleyhinde başlatılmış  22.İcra Müdürlüğü’nün ……………e. Sayılı icra takibi de bu nevi işlerdendir. (Ek-İcra dosyası örneği)

2.Şikayetçi şikayet dilekçesinde “polis yada çilingir olmaksızın kapısının kırılmak suretiyle evine girildiği , elden para talep edildiği, mahalledeki esnafa borç hakkında bilgi verildiği” gibi akla,mantığa aykırı iftira niteliğinde beyanlarda bulunmuştur. Ekli icra dosyası bilgilerinden görüleceği üzere 01.04.2019 tarihinde görevli icra memuru, polis ve çilingir ile birlikte borçlunun adresine haciz işlemi için gidilmiş; yapılan tüm işlemler kanun dairesinde görevli polis ve icra memuru nezaretinde yapılmış olup borçluya, ailesine ya da evine zarar verilecek hiçbir iş ve eylem yapılmamıştır. Hal böyleyken yalancı tanıklar ile bu durumu ispatlayacağı iddiasında bulunan borçlu şikayetçiden, müvekkilimiz adına biz şikayetçiyiz.

Netice olarak açıklanan nedenlerle, şikayetçi aleyhindeki tüm işlemler usul ve yasaya uygun olmakla, şikayetçi tarafından öne sürülen haksız ve mesnetsiz suçlamaların reddi ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Ceza Avukatı

SONUÇ VE İSTEM       :

Arz ve izah olunan nedenlerle; yapılan işlemlerde usul ve yasaya aykırılık  bulunmadığının kabulü ile müvekkil hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.