Savcılık El Koyma Kararına İtiraz Dilekçesi

Eki 30, 2019 | Savcılık-Soruşturma

T.C.

ADANA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

( 2019/…CBS Soruşturma Dosyası)

İTİRAZ EDEN         :

VEKİLİ                     : 

KONU                                   : Sayın Savcılığınızın, ödeme yasağı ve el koyma mahiyeti taşıyan kararına itiraz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

… Ltd. Şti. X tarihinde Savcılığa başvurarak X Adet çeklerinin bulunduğu çek demetinin çalındığı iddiasında bulunmuştur. Bunun üzerine işbu soruşturma dosyası açılmıştır.

İşbu soruşturma kapsamında Şikayetçi Vekili tarafından X tarihinde “Çek ödeme yasağı tedbiri” talebinde bulunulmuştur. ( EK 1 )  Bunun üzerine Sayın Savcılığın X tarihinde ilgili bankaya müzekkere göndererek ” çeklerin ibrazı halinde durumdan kolluk kuvvetlerinin haberdar edilmesini” talep etmiştir. ( EK 2 )

Sayın Savcılığın müzekkeresinin mahiyeti, her ne kadar “tedbir” ibaresi kullanılmamış olsa bile tedbir mahiyeti taşımaktadır. Zira çeklerin hamilleri, mevzu bahis çekleri hiçbir şekilde bankalara ibraz edemeyecek ya da çeklerle ilgili hiçbir hukuki işlem yapamayacaktır.. Bu durumda işbu karar,  fiili olarak el koyma ve ödeme yasağı konulu tedbir anlamına gelmektedir.

Ödeme yasağı ve El koyma kararının ancak mahkeme kararıyla konulabileceği ve Savcılıkların ödeme yasağı tedbiri koyma yetkisinin olmayacağı sebepleriyle fiili tedbir kararının kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca şikayetçi taraf, her zaman Hukuk Mahkemelerine başvurarak tedbir kararı alabilirken,  tedbir talebini savcılık nezdinde kullanması kanunun arkasından dolanmak anlamına gelmektedir. Tüm bu sebeplerle Sayın Savcılığınız tarafından verilen tedbir anlamına gelen kararın kaldırılması gerekmektedir.

Müvekkilimiz … Anonim Şirketi, … Ltd. Şti tarafından cirolanan “Cİ …” seri numaralı Çekin yetkili ve geçerli hamili konumundadır.

Müvekkilin mal alım satımı karşılığında aldığı çekleri hiçbir şekilde tahsil etme olanağı kalmamıştır. Çekin ibraz tarihinin gelmesi  durumunda çeki yetkili hamil olarak ibraz edecek olan müvekkilin, çekine banka tarafından el konacak ve alacağını tahsil etme imkanı elinden tamamen  alınacaktır.  Bu sebeplerle  müvekkilimiz mağdur pozisyonundadır. Ancak Şikayetçi vekilinin talebi doğrultusunda verilen karar neticesinde müvekkillerimiz suçlu pozisyonunda değerlendirilmektedir. Bu husus, müvekkilimizin Anayasal Hakları ve Masumiyet Karinesini  alenen ihlal etmektedir. Bu sebeple de ödeme yasağı ve el koyma anlamı ifade eden kararın kaldırılması gerekmektedir.

Kararın, çekleri ele geçirerek soruşturmanın ilerletilmesi amaçlanıyorsa da, yetkili hamil pozisyonundaki müvekkilimiz, tedbire engeliyle karşılaşmamış olması durumunda  zaten icra takibi veye ihtiyati haciz talep ederek çeki yargı mensuplarına teslim edecekti. Bu durumda da Sayın Savcılığınız da hem icra dairesinden veya ihtiyati haciz talep edilen mahkemeden çeki isteme hakkına ve şansına sahip olacaktı. Salt bu sebeple müvekkilimizin hem masumiyet karinesinin hem de mülkiyet hakkının ihlal edilmesi adalete, hakkaniyete ve hukuka uygun düşmemektedir.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda belirtilen ve Sayın savcılığınızın re’sen gözeteceği nedenlerle;

1.Ödeme yasağı ve El koyma mahiyeti taşıyan banka müzekkeresine dayanak teşkil eden kararın kaldırılmasını, banka müzekkeresinin düzeltilmesi veya geri çekilmesini;

2.Sayın Savcılığın bizimle aynı görüşte olmaması durumunda da sadece müvekkilin hamil durumunda olduğu çek yönünden kararın kaldırılmasını saygılarımızla talep ederiz.

İtiraz Eden

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Ceza Avukatı

EK 1: TEDBİR TALEBİ SURETİ

EK 2: CBS BANKA MÜZEKKERE YAZISI

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.