Savcılık Dosya İnceleme Talebi Dilekçesi

Savcılık Dosya İnceleme Talebi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                                       tarih

SORUŞTURMA NO: 

SORUŞTURMA SAVCISI:

MÜRACAAT EDENLER:

(ŞÜPHELİ/MAĞDUR

ŞİKAYETÇİ/SUÇTAN

ZARAR GÖREN):

AVUKAT:

KONU: Soruşturma dosyasının incelemeye sunulması talebidir.

HUKUKSAL SEBEPLER                 : Anayasa md. 38, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md.6/2, CMK md. 2, 153 ve 157, Kalem Yönetmeliği md 54, Avukatlık Kanunu md. 2, 46. ile T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‘nun 09.12.2013 tarih, 87742275-659-0289-2012/658/57864 sayı ve “Soruşturma aşamasında avukatların dosya içeriği incelemesi” konulu genelgesi ve Ceza Muhakemesi İlkeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri

MÜRACAAT SEBEBİ VE GEREKÇESİ      :

1- Vekâletname düzenlenmesi konusunda karar verme ihtiyacı duyulması, şüpheli, mağdur veya şikâyetçinin haklarının gerektiği gibi savunulması açısından görülen lüzum ve aşağıda yazılı diğer nedenler,

Yukarıda belirtilen müracaat gerekçesi ve nedenleri ile avukat olarak soruşturma dosyasını inceleme ve sonrasında yapacaklarımızı değerlendirme neticesinde yukarıda ad ve soyadı yazılı şüpheli/mağdur/şikayetçi/suçtan zarar gören’in müdafiliğini/vekilliğini üstlenmemiz ve aynı zamanda vekaletname düzenleme konusunda karar verme ihtiyacımız gündeme gelmiştir.

Bu nedenle soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde ve soruşturmayı geciktirmemek şartıyla mümkün olan en kısa süre içerisinde dosyanın incelenmek üzere tarafımıza sunulmasını istemekteyiz. tarih          

                                                                                              AVUKAT

SORUŞTURMA NO:

İNCELEMENİN YAPILDIĞINA DAİR TUTANAK

Yukarıda soruşturma numarası belirtilen dosya, görevli Cumhuriyet savcısı veya personel nezaretinde incelenmiş olup, dosya içeriği tam ve eksiksiz olduğu anlaşılmış ve inceleyen Avukat ile birlikte bu tutanak tanzim edilmiştir. tarih

Dosyayı İnceleyen                                                                                            Nezaret Eden

    Avukat                                                C.Savcısı/Personel

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 17:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.