Ceza Hukuku

Savcılık Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

DOSYA NO   : 2019/    Soruşturma

ŞÜPHELİ      : 

MÜDAFİİ     : Avukat Saim İNCEKAŞ

KONU           : Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan rapora itirazlarımız hakkındadır.

 

 

AÇIKLAMA :

X Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından X tarihi ve X numaralı raporda birçok hata, eksiklik ve doğru olmayan bilgiler vardır. Şöyle ki;

  • Müvekkil , X Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilk önce göz altına alınmış, ifadesi alındıktan sonra ise jandarma görevlileri nezaretinde X tarihinde X Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kurulu raporu alınmak üzere götürülmüştür.

  • Müvekkil uzman doktorlar huzuruna jandarma görevlileri ile birlikte çıkarılmış, şüpheli olan müvekkil, heyet karşısında hiç çıkmamış, uzman doktorlar tarafından yapılan muayenesi sırasında ise sanık muamelesi görmüştür. Sağlık kurulu bu şartlar altında rapor hazırlayarak tam anlamıyla gerçeği yansıtmayan rapor sunmuştur. Bu rapor ise çelişkili ifadelerle doludur.

  • Sağlık kurulu raporu incelendiğinde görüleceği üzere; şüpheli diabet mellitüs hastalığı nedeniyle engel durumu %20, sağ el başparmak MCP den ampute durumu sonucu ise %22 oranında engelli olduğu sonucuna varılmıştır. Her iki engel durumu toplamı %42’iken kişinin engel oranı hiçbir açıklama yapılmaksızın %38 olarak (Otuzsekiz) belirtilmiştir. Rapora göre %42 oranında engel hali bulunan müvekkilin hiçbir açıklama ve gerekçe oluşturulmadan %38 oranında engel durumunun olduğunun rapor edilmesi çelişki oluşturmuş ve raporu hukuken geçersiz kılmıştır.

  • Müvekkil hakkında daha önce düzenlenen 09/06/2015, 09/02/2017 ve 04/02/2019 tarihli sağlık kurulu raporları incelendiğinde görüleceği üzere; heyette görev alan doktorlardan sadece Ortopedi ve Travmaloloji uzmanının aynı kişi olduğu diğer doktorların farklı kişiler olduğu görülecektir. Müvekkilin ortopedik olarak sağ el başparmağının MCP’den ampute oluşu dikkate alındığında ortopedi doktorunun farklı ya da aynı kişi olmasının müvekkilin ortopedi anlamında engel oranını etkilemeyeceği aşikardır. Tamamen farklı doktorlar tarafından düzenlenen sağlık kurul raporunun aynı oranda hazırlanması müvekkilin %55’lik bir engel durumunun olduğunu göstermektedir.

  • Müvekkil hakkında daha önce düzenlenen üç ayrı raporda da astım rahatsızlığından bahsedilmiş ve engel oranı %20 olarak belirlenmiştir. Her üç rapor incelendiğinde göğüs hastalıklarına bakan (solunum sistemi) heyetteki doktorların ayrı kişi oldukları da görülecektir. Hal böyleyken farklı uzman doktorlar tarafından farklı zamanlarda alınan sağlık kurulu raporlarında müvekkilin astım hastası olduğu açık ve netken, yine astım nedeniyle sürekli ilaç tedavisi gören müvekkilin özürlülük ölçütünde aktif patolojisinin olmadığının X Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından rapor edilmiş olması gerçeği yansıtmamaktadır.
  • Müvekkilin daha önce almış olduğu gerek üç ayrı rapor, gerekse sürekli kullandığı ilaçlar nazara alındığında müvekkilin astım hastası olduğu, bu yönüyle solunum sistemi nedeniyle engelli olduğu açıktır. Bu husus Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu tarafından görmezden gelinmiştir. Bu nedenle iş bu sağlık kurulu raporunu kabul etmiyoruz.

  • Müvekkilin yeniden tam teşekküllü bir hastaneye ya da Adli Tıp Kurumu’na (Ankara veya Konya) sevki halinde aldırılacak sağlık kurulu raporu bu çelişkiyi ortadan kaldıracaktır. Bu durumda müvekkilin gerçek engel durumu ortaya çıkacak ve müvekkilin masumiyeti ispatlanacaktır.

  • Tüm bu açıklamalar ışığında jandarma görevlileri tarafından uzman doktorların yönlendirmeleriyle, sağlık kurulu huzuruna hiç çıkarılmadan gerçeğe aykırı şekilde alınan ve önceki raporlar ile çelişen sağlık kurul raporunu kabul etmediğimizi bildirir, müvekkilin tam teşekküllü bir hastaneye ya da Adli Tıp Kurumu’na (Ankara veya Konya) sevki ile, en son alınan sağlık kurulu raporu ile daha önce alınan üç rapor arasındaki çelişkiyi ortadan kaldıracak şekilde rapor aldırılmasını talep ediyoruz.

  • Bu hususun göz önünde bulundurularak usulen ve esasen hatalı olan bu rapora karşı itirazlarımızı saygıyla vekaleten arz ederiz. (tarih)

                                                                                                             Şüpheli müdafii

                                                                                                          Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.