Satışa Aracılık Sözleşmesi

Ağu 5, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Satışa Aracılık Sözleşmesi

Şirketin aylık ücretli sigortalı personeli olmayıp sözleşmenin konusu pazarlama işini, meslek edinmiş serbest meslek erbabı olarak kendi adına prim karşılığı gerçekleştirir.(………….) Gelir Vergisine tabi (Gerçek Kişi Mükellefi) ise elde ettiği yıllık kazanç üzerinden aldığı veya alacağı primler için fatura düzenlemek zorundadır. Prime esas alınacak meblağ ciro üzerinden KDV hariç hesaplanarak elde edilecek meblağdır. Şayet (……………) Gelir Vergisine tabi değilse: (…………………….)’ne Ciro üzerinden hesaplanacak prim ödemelerinde önce KDV ayrıştırılır, stopaj kesintisi düşüldükten sonra kalan net prim % 5 olarak ödenir.

Satışa Aracılık Sözleşmesi Örneği

SATIŞ TEMSİLCİLİĞİ AKTİVASYON SÖZLEŞMESİ

İşbu satış temsilciliği sözleşmesi X GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve TİC. A.Ş. ile yukarıda adı soyadı ve adresi yazılı satış temsilcisi arasında akdedilmiştir. Sözleşme metninde X GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve TİC. A.Ş.. “ŞİRKET”,  satış temsilcisi ise kısaca “X” olarak adlandırılacaktır. Sözleşmenin şartları aşağıda belirtilmiştir.

ADRES:

Tel:

Mail:

Satış Temsilcisi:

1.(……………………….), şirketin aylık ücretli sigortalı personeli olmayıp sözleşmenin konusu pazarlama işini, meslek edinmiş serbest meslek erbabı olarak kendi adına prim karşılığı gerçekleştirir.(………….) Gelir Vergisine tabi (Gerçek Kişi Mükellefi) ise elde ettiği yıllık kazanç üzerinden aldığı veya alacağı primler için fatura düzenlemek zorundadır. Prime esas alınacak meblağ ciro üzerinden KDV hariç hesaplanarak elde edilecek meblağdır. Şayet (……………) Gelir Vergisine tabi değilse: (…………………….)’ne Ciro üzerinden hesaplanacak prim ödemelerinde önce KDV ayrıştırılır,stopaj kesintisi düşüldükten sonra kalan net prim % 5 olarak ödenir.

2.”X” leri tanıtımlarda kullanmak üzere, firmanın belirlediği broşürler tanıtımlarda kullanılır.

3.”…………………” satış işlemi anında şirketin baskılı ve yazılı evraklarını kullanacaktır. Şirketin evraklarını 3.kişilere veremez.

4.”……………..” imzalanmamış sözleşmelere mahsuben avans talep edemez.

5.”………………..” şirketin haftalık eğitim seminerlerine katılacak ve kendisini bu hususta geliştirecektir.

6.”…………………………….” şirketten aldığı evraklar üzerinde (ürün fiyatlarını, garanti şartlarını ve satış şartlarını) hiçbir şekilde tahrifat yapıp değiştiremez. Bu nedenle firmaya vereceği zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olur.

7.Satış temsilcisi şirketin ürünlerini el ilanı, dergi, gazete, internet, ve elektronik posta da dahil olmak üzere her türlü kitle iletişim araçları ve reklam aracı niteliğindeki hiçbir vasıta ile şirketin yazılı izni olmadan tanıtamaz.

“………………” İşbu satış temsilciliği görevini ifa ederken, ORTA ASYA ile aynı ya da benzer hizmeti veren 3. Kişilere ait mal veya hizmeti pazarlayamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ORTA ASYA’nın Satış Temsilciği sözleşmesini tek taraflı olarak tazminatsız olarak fesh etme hakkı saklıdır.

8.”…………….” şirketin ürünlerini şirket adına nihai tüketicilere şirket tarafından belirlenmiş şartlarla satar.

9.”…………………………”  görevini icra ederken ticari örf, adet, haksız rekabet kuralları ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümlerine uyacağını işbu sözleşme ile taahhüt etmiştir.

10.”………………………….” almış olduğu siparişlerle ilgili sözleşmeleri en geç 3(üç) gün içerisinde şirket merkezine teslim etmek veya ulaştırmak zorundadır.

11.”……………………” almış olduğu siparişlerin müşteri tarafından tüketiciye koruma kanunu hükümlerine uygun olarak iptal edilmesi halinde, söz konusu siparişlerle ilgili aldığı ödemeleri yasal zorunluluk nedeni ile iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin süresi bir yıldır. Taraflarca yazılı olarak fesih edilmediği sürece şirketin ilave edeceği yeni kuralları kapsamak şartı ile aynen devam eder. Her halükarda yazılı bildirim süresi sözleşme bitim tarihinden itibaren bir ay öncedir.

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme; tüketicinin veya satıcının ikametgâhındaki tüketici mahkemesi, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesidir.

14.İşbu sözleşme 14 maddeden oluşmuş olup taraflarca okunarak kabil edilip imza edilmiştir.

15.Bu sözleşme ile doğmuş borcun üçüncü bir şahıs tarafından nakden ya da kredi kartı ile bağışta bulunmak niyetiyle veya borçlunun yararına olacağı düşüncesiyle borçlu namına ve hesabına ödeme yapılması mümkündür, bu halde borç sona erer. Borçlu ve üçüncü kişi arasında münasebet kendi iç münasebetleridir. Ancak borçlu borcu ödeyen üçüncü şahsın ona halef olacağını bildirirse teslimat işaret edilecek üçüncü şahsa ifa edilebilir.

Adres:

ADI SOYADI

TESLİMAT ADRESİ

 

P.K                  İLÇE:                                      ŞEHİR:

VERGİ DAİRESİ:                                           VERGİ NO:

 

KİMLİK TÜRÜ:

MEDENİ HALİ:

KİMLİK SERİ NO:

İLİ:

T.C :

İLÇESİ

BABA ADI:

MAHALLE-KÖY

ANA ADI:

CİLT NO:                                AİLE SIRA NO:

DOĞUM YERİ-TARİHİ

SIRA NO:

Firma-Yeni Temsilci İmzası:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.