Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Davasında Kısa Kararla Gerekçeli Karar Uyumlu Olmalıdır

Ağu 18, 2020 | Taşınmaz Satış Vaadi

Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Davasında Kısa Kararla Gerekçeli Karar Uyumlu Olmalıdır

💡 Satış vaadi sözleşmesine dayalı açılan tapu iptali ve tescili davasında kısa karar ile gerekçeli karar arasında uyum olmalıdır. Özet olarak gerekçeli karar kısa karara aykırı olamaz. Bu bilginin dayanak kanun maddesi ve yüksek mahkeme kararı aşağıdaki gibidir.


Yargıtay Kararı

“Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, kabul edilmediği takdirde tazminat isteğine ilişkindir

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı S. Ç vekilince temyiz edilmiştir

6100 s. HMK m. 294 de açıklandığı üzere mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür. Hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve tefhim olunur

Aynı Yasanın 297. maddesi gereğince hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir. 

HMK 298. maddesigereğince de gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz

Temyiz edilen gerekçeli kararın tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olduğu görülmüştür. 

10.4.1992 Tarihli 7/4 s. İBK da kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili bulunmasınin bozma nedeni oluşturacağı, bozmadan sonra mahkemenin önceki kısa kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi kaldırmak kaydı ile vicdani kanaatine göre karar verebileceği öngörülmüştür

Somut olaya gelince; kısa kararın 1. bendinde davalıların murisi Ş. Ç in davaya konu taşınmazdaki 290/94932 hissesinin 870/284796 hisse olarak kabulü ile bu hisse den 290/284796 hissesinin tapusunun iptal edilerek davacı adına tapuya tesciline, 580/284796 hissesinin yerinde bırakılmasınakarar verildiği halde, gerekçeli kararın hüküm sonucunun 2 numaralı bendinde “davaların murisi Ş. Ç. in davaya konu İstanbul İli, Ç. ilçesi, 3 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki 252/2400 hissesinin 756/7200 hisse kabul edilerek, bu hisseden 252/7200 hissenin tapusunun iptal edilerek davacı adına tapuya tesciline, geriye kalan 504/7200 hissenin yerinde bırakılmasınakarar verildiği, gerekçeli kararın tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı oldu görülmüştür. 

Bu itibarla, her ne kadar mahkemece kısa kararda maddi hata yapıldığından gerek çeli kararda düzeltildi belirtilmiş ise de, yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde gerekçeli karar ile hüküm sonucunun çelişkili olması nedeniyle kararın bozulması gerekmiştir.” (14. HD. 17.11.2015-11132/10528)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.