Satış Vaadi Şerhi 5 Yıl Geçtikten Sonra Nasıl ve Kim Tarafından Kaldırılır?

Ağu 20, 2020 | Taşınmaz Satış Vaadi

Satış Vaadi Şerhi ve Üzerinden 5 Yıl Geçmesi Neticesinde Kaldırılması

Beş yıl geçtikten sonra satış vaadi şerhini kaldıracak olan tapu görevlisi, bu işlemi kendiliğinden değil aleyhine şerh bulunan malikin istemi üzerine kaldırılması mümkündür. Yani bu yazımızda şu soruya cevap veriyor olacağız: “Satış vaadi şerhinin üzerinden 5 sene geçmiş olsa dahi şerh geçerliliğini korur mu?”

 💡 Satış vaadi şerhi 5 sene geçmesine rağmen terkin edilmemişse geçerliliğini korur.

Yargıtay Kararı

 💡 “Dava, 31.7.1985 günlü biçimine uygun düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. 

Mahkemece, satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhinden itibaren 5 yıl geçmesi ve satışın yapılmamış olması sebebiyle dava reddedilmiş, hükmü davacı temyiz etmiştir

31.7.1985 tarihli satış vaadi sözleşmesinde davalı Ahmetin, davacı Elifeye 285 parsel s. taşınmazda intikal edecek miras payını satış vaadinde bulunduğu rülmektedir. Bu sözleşme 25.1.1989 tarihinde tapuya şerh verilmiş, taşınmazın davalıya satış suretiyle intikali davanın açıldığı 7.2.2003 tarihinden sonra yapılmıştır.

Satış vaadi sözleşmesinin şerhi kaydı halen terkin edilmiş değildir. Satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhi lehine şerh konan kişinin sözleşme ile edindiği kişisel hakkini güçlendirir ve bu şerhle kazanılan hak sonraki maliklere karşı da ileri sürülebilir. Gerçekten 2644 s. Tapu Kanunu m. 26/5 hükmünde sözleşmenin tapuya şerhin den itibaren 5 yıl içinde satış yapılmazsa taşınmaz siciline verilen şerhin tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından resen terkin olunacağına dair hüküm bulunmaktadır. 

Somut olayda, satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh verildiği 25.1.1989 tarihinden itibaren 5 yıl geçti halde satış işlemi yapılmadığında tarafların bir uyuşmazlığı yoktur. Ancak 2644 s. Tapu Kanunu m. 26/5. hükmünün Tapu Sicil Tüzüğünün 78/4. maddesi karşısında terkin işleminin tapu sicil müdürlüğü veya memurunca resen yapılacağı veya şerhin kendiliğinden hükümsüz kalacağı şeklinde anlamamak, terkin işleminin ancak 5 yıllık sürenin geçmesi ve taşınmaz maliklerinin bu sürenin geçtiğini belirterek terkin talep etmeleri üzerine yapılacağı şeklinde kabul etmek gerekir.

Tapu işlemleri uygulamasındaki durum da böyledir. Başka bir anlatımla, Tapu Kanunun m. 26 hükmüne dayanılarak 5 yıl geçtikten sonra satış vaadi sözleşmesinin şerhini kaldıracak olan tapu sicil müdürü veya memuru bu işlemi kendiliğinden değil, aleyhine tapuda şerh bulunan malikin istemesi üzerine kaldırabilir. Böyle bir istem bulunmadığı sürece de TMK 1021. maddesi uyarınca tapu sicili herkese açık olduğundan kayıtlarda bulunan şerh taşınmaza sonradan malik olan kişileri bağlar, (14. HD. 9.3.2006 1476/2652)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.