Satış Vaadi Davasında Talep Neleri İçermelidir?

Ağu 21, 2020 | Taşınmaz Satış Vaadi

Satış Vaadi Kaynaklı Davalarda Ne Gibi Taleplerde Bulunulabilir?

Vaat alacaklısı, vaat borçlusuna karşı cebri tescil isteğinde bulunurken davalı üzerindeki kaydın iptali ile kendi adına tescilini istek konusu yapar. Bu türlü istek satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davası şeklinde nitelendirilir. 

Davacı vaat alacaklısı kademeli şekilde de istekte bulunabilir. Yani önce tapu iptali ve tesciline karar verilmesini, bu mümkün olmazsa ödediği bedelin faiziyle birlikte geri verilmesini de isteyebilir. Mahkemece beher istek yönüyle olumlu ya da olumsuz bir karar vermek zorunluluğu vardır.

Örneğin mahkeme yalnızca tapu iptal ve tescil isteğini reddetmekle yetinemez, mutlaka ikinci talep hakkında da bir değerlendirme yapmak durumundadır. Öte yandan iki isteğin bir arada incelenemeyeceğine ilişkin yasada bir engel hüküm yoktur. Sabit olan bir vakıa, belli bir hukuki sebep için geçerli sayılmadığı hallerde, diğer bir hukuki sebebin şartlarına uygun bulunduğu takdirde, yararına olan yanin bundan yararlanması gerekir. 

Davacı, davalı adına olan taşınmaz kaydının iptalini istemeden doğrudan kendi adına tescilini istemiş olması halinde mahkemece davanın reddine karar verilemez. Çünkü tescil isteği, tapu sicilindeki eski kaydın iptali isteğini de kapsar, bu nedenle davacının iptal isteminin eksikliği yüzünden önalım davası reddedilemez.

 💡 “Davacı iptal değil, sadece tescil istemiş ise, tescil isteği tapu sicilinde mevcut eski kaydın iptali isteğinin de kapsadığı gözetilerek davacının ayrıca tapu kaydının iptalini de dava etmesine gerek yoktur“(1. HD. 29.1.2013-16178/932)

Uygulamada bazen vaat alacaklısının (davacının) dikkatsizliği sonucu açılan cebri tescil davasında tescil isteminde bulunulmadığı gözlenmektedir. Mahkeme böyle bir eksik istem karşısında istek dışına çıkarak ayrıca tescilşeklinde karar veremez. Bu gibi durumda tescil yönünden de dava açılması için davacıya imkan tanınması gerektiği yüksek mahkeme kararlarında ifade edilmiştir:

 💡 “Dava, sicile yönelik işlemlerin iptali isteğine ilkindir. Tescil talep edilmemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki; tapu kaydına dayanılarak açılan bir iptal davasında, ayrıca tescil isteğinde bulunulmamış olması iptal davasının reddi için başlı başına bir sebep teşkil etmez. Bu durumda mahkemece yapılacak , iptal isteminin tescili kapsamadığı gözetilerek davacıya, ayrıca tescil davası açması için imkan tanımak ve dava açılması halinde her iki dava birleştirilerek karara bağlamaktan ibarettir. Değişik deyişle, sadece iptal davasının kabulüne ve tapunun iptaline karar verilmesi, tapuda bir taşınmazın sicil dışı (kayıtsız) kalması sonucunu doğurur ki, böyle bir uygulama, devletin bütün taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarını belirleyerek sicile bağlama yolunda benimsediği “dolu pafta sistemigenel ilkesi ile bağdaşmaz.” (1. HD. 26.12.200611989/13071)

Satış Vaadi Davasında Talep Neleri İçermelidir

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.