Satış Vaadi Alacaklısı Hakkını 3. Kişiye Temlik Edebilir Mi?

Ağu 12, 2020 | Taşınmaz Satış Vaadi

Satış Vaadi Alacaklısı Hakkını 3. Kişiye Temlik Etmesi Mümkün Mü?

Satış vaadi sözleşmesi ile edinilen şahsi hakkın başkasına devri mümkündür. Devralan kişi satıcıya karşı ferağa icbar davası açabileceği gibi, satıcı ölmüşse onun mirasçılarına karşı da bu hakkını kullanabilir. Olayımızda davacı şahsi hakkı devralan kişi, davalılar ise satışı vaadedenin mirasçılarıdır.

Bu hususlar gözönünde tutulmadan davacı ile davalıların murisi arasında direkt bir satış vaadi sözleşmesinin yapılmamış olmasından bahisle ve davacının adi yazılı devir senedine dayalı olarak bir ayni hak talebinde bulunamayacağından bahisle davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir. Diğer taraftan bir başka dava dolasıyla gayrimenkule tedbir konulmuş olması işbu ferağa icbar davasının reddini gerektirmez.

O halde davaya bakılmak,işin esası incelenmek ve bu meyanda karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir. 14 HD 16.9.1975 2515-3715)


Satış vaadi sözleşmesi kişisel hak sağladığından borçlunun (satışı vaadedenin)rıza ve onayına bakılmaksızın üçüncü kişiye devri olanaklı ve yasal olarak geçerlidir.

Davalıların mirasbırakanı Fahrettin”in murisi Ümmügülsüm”ün ölümü ile 570 parsel sayılı taşınmazda kendisine intikal eden payı Süleyman ve Mehmet”e satış vaadine,adı geçen kişilerin sözleşmeden doğan şahsi haklarını Tahsin”e ve onun da eşi Rukiye”ye devrine ilişkin sözleşmeler; gerek şekil gerekse esas yönünden yasada öngörülen koşullara uygun düzenlendiklerinden ve satış vaadi sözleşmesi şahsi hak sağladığından ve bu hakkın BK m 162 ve onu izleyen maddeleri gereğince(alacağın temliki hükümleri) borçlunun(yani satışı vaadedenin) rıza ve muvafakatına bakılmaksızın
üçüncü kişiye devri mümkün bulunduğundan hukuken geçerlidirler.

Bu itibarla davalılar külli halefiyet yoluyla mirasbırakanları Fahrettinin borçlarından sorumlu olduklarına ve davanın dinlenmesine yasal bir engel bulunmadığına göre taraf delillerinin toplanarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirlidir.
Bu kabil davalarda dava değeri satış vaadi sözleşmesinde yazılı bedeldir. (14 HD 17.6.1986 285-4194)

Satış Vaadi Alacaklısı Hakkını 3. Kişiye Temlik Edebilir Mi
Satış Vaadi Alacaklısı Hakkını 3. Kişiye Temlik Edebilir Mi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.