Sarma Sigara Suçunda Savunma Nasıl Yapılır?

Kas 27, 2020 | Ceza Hukuku

ADANA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

ŞÜPHELİ:

MÜDAFİİ:

KONU   : Esasa ilişkin beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim  hakkında  … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ……. İddianame No’lu iddianame düzenlenmiş ve iddianamede kaçakçılıkla mücadele kanunu madde 3/18, 3/5, 3/10 maddeleri kapsamında  suçun oluştuğu iddia edilerek müvekkilimin cezalandırılması talep edilmiştir. Her ne kadar iddianamede suçların işlendiği iddia edilse de bu durum gerçekleşmemiştir. Şöyle ki;

Müvekkilimin iş yerinde yapılan aramalar sırasında 306 paket sarılmış sigara, 10.34 kilogram üzerinde 2015 yazan tütün, 1381 adet presedent ve winner marka makaron, 5 adet sigara sarma makinesi ve 850 adet kilitli poşet tespit edilmiştir.

Yapılan arama sonrası elde edilmiş olan makaronların hepsi bilirkişi raporunda da belirtildiği şekliyle orijinal ambalajlı olup yerli üretimdir. Müvekkilimin iş yerinde bulunmuş olan tütün Adıyaman ilinden gelmiş olup, Türk menşeili bir tütündür. Bu sebeple el konulmuş olan eşyaların hiçbiri kaçakçılık suçuna konu olmayıp, eksik yapılan incelemeler nedeniyle hukuka aykırı bir yargılama yapılmaktadır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2019/3339 Esas 2019/37316 Karar No’lu ve 12.11.2019 tarihli kararında; “Sanık hakkında mahkeme kararı ile iş yerinde yapılan aramada ele geçen 69 paket doldurulmuş makaron nedeniyle 5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kamu davası açılmış olup, ele geçen doldurulmuş makaronların yabancı menşeili olduklarının tespiti halinde sanığın eyleminin suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre 5607 sayılı Yasanın 3/5, 3/10 maddesi kapsamında olacağı, yerli olduklarının tespiti halinde suç tarihinde yürürlükte bulunan 4733 sayılı Yasanın 8/5-ı maddesinde belirtilen ve idari yaptırımı gerektiren kabahati oluşturacağı, hükme esas alınan 01.02.2018 tarihli bilirkişi raporunda ele geçirilen sarma sigaraların yurt içinde üretildiğinin ancak yasa dışı yollarla iç piyasaya kaçak tütün mamülü olarak girdiğinin belirtildiği, dava konusu doldurulmuş makaronlar yönüyle makaronlar ve içerisindeki kıyılmış tütünlerin yabancı menşeili olup olmadıklarının tespiti hususunda alanında uzman bilirkişiden yeniden rapor alınarak sonuca göre sanığın hukuki durumunun tespitine….” hükmedilmiştir. ( EK 1)

Yargıtay 7.Ceza Dairesi 2019/2572 Esas 2019/31820 Karar No’lu 21.05.2019 tarihli başka bir kararında “Sanık hakkında ruhsatsız ve TAPDK uygunluk belgesi bulunmayan iş yerinde yapılan denetimde ele geçen 280 adet doldurulmuş makaron nedeniyle 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan kamu davası açılmış olup, ele geçen doldurulmuş makaronların yabancı menşeili olduklarının tespiti halinde sanığın eyleminin suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre 5607 sayılı yasanın 3/5. Maddesi kapsamında olacağı, yerli olduklarının tespiti halinde ise suç tarihinde yürürlükte bulunan 4733 sayılı Yasanın 8/5-ı maddesinde belirtilen ve idari yaptırımı gerektiren kabahati oluşturacağı …..” hükmündedir. (EK 2)

İlgili kanun maddeleri ve Yargıtay kararları gereğince müvekkilim adına Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’un da belirtilen suçlar oluşmamıştır. Müvekkilimin iş yerinde bulunmuş olan sarılmış sigaraların içerisinde yer alan tütünlerin Türk menşeili olması sebebiyle 4733 sayılı yasanın 8/5-ı maddesi gereğince idari yaptırım gerektiren kabahat oluşmuştur.

SONUÇ VE TALEP

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz hususlar üzerine üstüne atılı suçu işlemediği sabit olan, müvekkilim  hakkında 5271 Sayılı Kanunun  223/2(a)  hükmünce beraat kararı verilmesini arz ve talep ederiz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.