Sakıncalı Mükellefler Listesine İtiraz

Kas 27, 2020 | Vergi Hukuku Avukatlığı

ADANA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR

DAVACI:

VERGİ NO:

DAVALI: … VERGİ DAİRESİ

KONU : … Vergi Dairesinin , firmamız hakkında herhangi bir soruşturma veya karar bulunmadığı halde subjektif bir değerlendirmeye dayalı olarak , sakıncalı Mükellefler listesine dahil edilmesine ilişkin uygulamasının kaldırılması için YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ve sakıncalı mükellefler listesinden çıkarılmamıza karar verilmesi talep edilmektedir.

HUKUKİ DAYANAK         : Türk Ticaret Kanunu , Medeni Kanun , 3065 sayılı KDV kanunu Vergi Usul Kanunu , Maliye Bakanlığının 84 sayılı Genel Tebliği, anayasa

OLAY VE TALEBİMİZ     : Defter ve belgeler vergi Dairesince talep edilmesi üzerine mal alış ve giderlerimize ilişkin giderleri kapsayacak şekilde indirim listesi düzenlenerek, adı geçen Vergi Dairesine ibraz edilmiştir.

Vergi dairesi listemizde yer alan firmalarla ilgili olarak kendi bünyesinde ki firmayı incelemesi sonunda firmamıza mal satmış olan firmaların vergi dairesi tarafından, yine tarafımızdan bilinmeyen nedenlerden ötürü sakıncalı mükellefler listesine dahil edilmiş olduğunu görmesi üzerine firmamızın resmi evrak ve kayıtları ile ilgili olarak herhangi bir inceleme yapmaksızın, herhangi bir şekilde savunmamız dahi alınmaksızın , herhangi bir kusur veya usulsüzlüğümüzün bulunmamasına rağmen  Vergi Dairesi tarafından firmamızın da sakıncalı mükellefler dahil edilmesi yoluna gidilmiştir.

Firmamız mal alım yaptığı şirketlerle ilgili olarak herhangi bir olumsuz bilgiye sahip olmadığı gibi usulüne uygun belgeye müstenit olarak mal aldığı ve ödeme yaptığı firmalar hakkındaki ayrıca bir araştırma yapmak zarureti bulunmamaktadır

Firmamız kayıtlarına intikal etmiş bulunan belgelerin ve aynı zamanda firmamız kayıtlarının mevzuata aykırılığına dair herhangi bir tespit bulunmamaktadır.

Keza firmamız maliye idaresi yetki ve imkanlarına sahip bulunmadığı cihetle emtia hareketlerinde yaptığı her işlemle ilgili olarak inceleme yapmak hak ve imkanlarına da sahip bulunmamaktadır.

Ülkemiz ekonomisi dünya çapında büyük bir ekonomi olup büyümeye devam etmektedir. Her geçen gün artan ihtiyaçlar neticesi yeni firmalar ticari hayata atılmaktadır. Ve muhtelif nedenlerle ticari hayatları son bulabilmektedir.

Sistem içerisinde faaliyet gösteren tüm şahıs ve şirketlerin açılış kapanış işlemleri  ile tüm faaliyetleri maliye idaresi tarafından denetlenmekte ve izlenmekte olup piyasada ticari faaliyetlerini sürdüren firmaların, ellerinde bulundurdukları malları ve hizmetleri usulüne uygun belgelere istinaden pazarlayan firmalardan mal ve hizmet alımı kadar tabii bir işlem olamaz.

Bununla beraber vergi dairesinin firmamız hakkında tesis etmiş olduğu işlem firmamızın ticari faaliyetlerini kısıtlayıcı müşterilerine ve üçüncü şahıslara karşı potansiyel suçlu olduğu zehabı doğmasına neden olan firmamızın ticari hak ve faaliyetlerine zarar verici sonuçlar doğurmaktadır.

firmamızın piyasa denetimi gibi bir görev ve sorumluluğu bulunmamakla birlikte maliye idaresi tarafından yürürlüğe konulmuş ve konulacak tüm usul ve esaslara sonuna kadar uymaktadır. Ve uymaya da özen gösterecektir.  

Ancak yukarıda izah edildiği üzere bahse konu firma ile ilgili olarak faturaları üzerinde kayıtlı olan kanuni bilgiler dışında başkaca bilgiye sahip olunmadığı cihetle müvekkil firmanın iyi niyetinden şüphe edilmemesi gerekir. 

Vergi dairesinin işlemi ile ilgili itirazımızın kanuni dayanakları belirtilmiş olup bu defa dava sürecinin uzun sürme ihtimali, ve işlemin yürütülmesinin firmanın ticari hayatını bitirebileceği gibi iş yaptığı Türkiye’nin güzide şirketleri ile ticaretini bitirme noktasına getirecek olup telafisi imkansız sonuçlar doğuracağından işlemin yürütmesinin durdurularak sakıncalı mükellefler listesinden çıkarılmamız için iş bu davamızın açılması zarureti doğmuştur.

DELİLLER: DEFTER VE BELGERİMİZ, TÜM YASAL DELİLLER

SONUÇ VE İSTEM :1-Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere ve mahkemenizin re’sen bulacağı dayanaklarla … vergi dairesi tarafından Anayasa , uluslar arası anlaşmalar ve vergi usul yasasının temel prensiplerini hiçe sayarak firmamız hakkında herhangi suç teşkil edici bir tespit ve rapor bulunmadan mal alınan firmanın sakıncalı mükellefler listesinde olduğundan müvekkil firmanın da bu listeye dahil edilmesi işleminin kaldırılması sakıncalı mükellefler listesinden çıkarılmamıza,

2- firmamızın ticari hayatını sağlıklı olarak sürdürmesi ve ticari itibarının devam etmesi için işlemin teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurmasına,

3-Mahkeme masraflarının davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.