Sahte Sigorta KYOK Kararına İtiraz

Sahte Sigorta KYOK Kararına İtiraz

  • Açıklanan nedenlerle eksik inceleme neticesinde verilen  itirazımıza konu kararın kaldırılarak, şüpheliler hakkında özel hukuktan doğan haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamu davası açılmasına karar verilmesini, saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.
  • Ceza Avukatlığı konulu Adana Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan KYOK kararına itiraz dilekçesi aşağıdaki gibidir.

X NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SORUŞTURMA NO:

İTİRAZ EDEN

(ŞİKAYETÇİ)                       :

VEKİLİ                                  :

ŞÜPHELİLER                      :

TALEP KONUSU                 : X C.Baş Savcılığı’nın X  Soruşturma – X Karar sayılı kovuşturma yer olmadığına dair karara karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.                                             

İTİRAZ NEDENLERİ        : X Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı  işyerinde yapılan inceleme ve tespitlerde yukarıda isimleri verilmiş olan şüphelilerin sahte sigortalı olarak kayıtlarının yapılmasından dolayı müvekkilim Kurumun zarar görmüş olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğumuz şikayet hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

X’ın yetkili olduğu,  X Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı işyeri hakkında, yukarıda belirtilen şüpheliler için oluşan hizmet iptalinden dolayı X tarih ve X sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Fazla ve Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esalar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden işveren X’IN  yetkili olduğu X Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  unvanlı işyeri ve X hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği tespit edilmiştir.

Yersiz olarak birçok kişinin sigortalılığının sağlanmasında; yukarıda isimleri belirtilen şüpheliler hakkında suç ve suça iştirak kapsamında hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ancak, yukarıda belirtildiği üzere şüpheliler hakkında gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılması ve şüphelilerin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken, savcılık makamı tarafından herhangi bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmeksizin şüphelilerin müsnet suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığı ve adı geçen şahısların ilgili işyerinde çalışıp çalışmadığının tam olarak tespiti mümkün olmadığından dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçunun unsurları itibariyle oluşamayacağından bahisle kamu adına takibata yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Şüphelilerin söz konusu hukuka aykırı eylemi işlemiş olduğu, gerek müvekkil kurum raporları ve gerekse toplanan tüm delil ve belgelerde sabit olmasına rağmen; eksik inceleme neticesinde KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş bir karardır.

Ayrıca bu tür fiillerin cezasız kalması halinde bu meslek grubunda  bu tür eylemler artacak ve devletin itibarı zedelenecek ve büyük miktarlarda kamu zararı oluşacaktır. Tüm bu sebeplerle, şüphelinilerin eylemlerine uyan TCK’nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle eksik inceleme neticesinde verilen  itirazımıza konu kararın kaldırılarak, şüpheliler hakkında özel hukuktan doğan haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamu davası açılmasına karar verilmesini, saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARINA İTİRAZ EDEN

Son düzenleme tarihi 26 Haziran 2020 15:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.