Sahte Sağlık Raporu Dolandırıcılık Şikayeti KYOK İtiraz Dilekçesi

Tem 12, 2020 | Ceza Hukuku

Sahte Sağlık Raporu Dolandırıcılık Şikayeti KYOK İtiraz Dilekçesi

ADANA (   ). SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Sunulmak Üzere

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

 

SORUŞTURMA NO          : 

KARAR NO                    : 

–                                                    

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ       :

ŞÜPHELİ                          :

SUÇ                                : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ VE YERİ         :

KONU                             : X Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/ Soruşturma, 2020/ Karar No’lu X tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazlarımızın kabulü ile gerekli tahkikatın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi talebini içerir dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR               :

  • X Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yukarıda numarası yazılı dosyası ile şüpheli hakkında şikâyette bulunulmuş ve X Cumhuriyet Başsavcılığı’nca X tarihinde şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

 

  • Şikâyet dilekçemde şüpheliye isnat edilen suçu ispatlar nitelikte deliller sunulmasına rağmen yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan nitelikli hile şartının söz konusu olayda gerçekleşmediği gerekçesi ile bu kararın verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

 

  • Diğer yandan sayın savcılık dolandırma ile ilgili tarafımdan hile ve desise ile iradem sakatlanarak alınan X TL nin göz ardı edilerek sadece “kişinin hastaneye müracaat ederek sağlığı ile ilgili rapor alma imkanına sahip olduğu, bunun için başkasının yardımına ihtiyaç olmadığı ve şüphelinin eylemlerinin basit yalan olduğu” gibi komik gerekçelerle vermiş olduğu işbu kararını hiçbir hukuki ve mantıki izahla açıklamama mümkün değildir. Diğer yandan somut olayımızda suç nevini belirlemek sayın soruşturma makamının görevi iken sadece nitelikli dolandırıcılık yönünde şikayetimi ele alması da soruşturmanın selameti açısından olumsuz olmuştur. Her ne kadar soruşturma nitelikli dolandırıcılık üzerinden yürümüş ve takipsizlik verilmiş ise de olayımızda güveni suistimal ve diğer suç türleri de mevcuttur. Ortada bir mağduriyet ve dolandırıcılık olduğu tartışmaya mahal bırakmayacak kadar açıkken, hiçbir araştırma ve inceleme yapılmadan, bu hususta hiçbir tanık beyanına yer verilmeden kararda yazılı gerekçe ile şikayetimin takipsiz bırakılması hukuksuz bir işlem olup, benim açımdan telafisi imkansız kayıplar anlamındadır.

 

  • X Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma yeterli suç şüphesinin var olup olmadığının değerlendirilmesi bakımından yeterli olmayıp eksik inceleme ile hukuka aykırı verilen bu kararın kaldırılarak şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ediyorum. Sayın Başsavcılık tarafından yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan soruşturma tamamlanmış ve şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Ancak yürürlükte bulunan CMK 172 maddesi uyarınca” kovuşturmaya yer olmadığına karar verilebilmesi için yeterli şüphe oluşturacak delilin elde edilememesi veya KOVUŞTURMA OLANAĞININ BULUNMAMASI Oysa ki şüphelin ifadesi dahi alınmadan eksik araştırma ile karar verilmiştir.

 

  • Kısaca izah ettiğimiz nedenlerle şüphelinin eylemine uyan suçlardan cezalandırılmasını temin amacıyla kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararının kaldırılması ve hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

NETİCE-İ TALEP      : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenler ve resen gözetilecek hususlar çerçevesinde; itirazımızın kabulü ile X Cumhuriyet Başsavcılığı’nın X Soruşturma, X Karar No’lu X tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında gerekli tahkikatın yapılarak şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. tarih

 

MÜŞTEKİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank