Sahte Poliçe Düzenlenmesi Şikayet Dilekçesi

Sahte Poliçe Düzenlenmesi Şikayet Dilekçesi


X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana                    

ŞÜPHELİLER                : Tespit edilecek şüpheli/şüpheliler

KONU                             : Özel Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık suçlarını işleyen şüphelilerin cezalandırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR              :

  • Yetkilisi bulunduğum müşteki X A.Ş, merkezi X İlinde bulunan Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü sigortacılık faaliyetlerini acente olarak yerine getirmekte olan bir şirkettir.

Şikayetimize konu olayda ise; şüpheli/şüphelilerce yetkilisi bulunduğum şirketin X Sınır Kapısı Şubesine ait kaşe ve imzası taklit edilmek suretiyle …. Şirketi adına sahte Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi düzenlenmiştir. (EK- 16.05.2016 tarihli ZMMS)

  • Suça konu olaydan tarafımızca X tarihinde haberdar olmuş ve durum X Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmiştir.(EK-2) Müşteki …. A.Ş’ye ait sahte kaşe ve sahte imza ile düzenlenen (şikayetimize konu) …. poliçe numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasına istinaden sigortalı …. Ltd. Şirketi adına kayıtlı bulunan … plaka sayılı araç … isimli şahsın sevk ve idaresinde iken X tarihinde X Merkezde maddi hasarlı trafik kazasına karışmış, şikayete konu sahte poliçeden de tarafımızca bu doğrultuda haberdar olunmuştur. Sonrasında yaptığımız araştırmalar sonucu şikayete konu sahte poliçeyi düzenleyen şüpheli/şüphelilerin bu şekilde birçok sahte poliçe düzenlediği, organize biçimde hareket ettiği ve bu yolla aynı suçları birçok kez işledikleri anlaşılmıştır.
  • 5237 Sayılı TCK’nun 207.maddesinde; “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Şüphelilerin, sigorta acenteliği yapan yetkilisi bulunduğum şirkete ait sahte kaşe ve sahte imza ile sigorta poliçesi düzenlemek suretiyle “özel belgede sahtecilik” ve sigortalı şahıs ya da şirketler bakımından da ayrıca “dolandırıcılık” suçunu işleyerek Türk Ceza Kanunu’na aykırı eylemde bulunmuş olmaları nedeniyle şüphelilerden şikayetçiyiz ve eylemlerine uyan ceza maddeleri uyarınca cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER             :T.C.K ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER               : Sigorta evrakları, tanık, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle, şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak ilgili yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. (tarih)

                Müşteki …. A.Ş

Yetkilisi

Ek: 1)…. poliçe numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

2) Sarp Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü’ne verilen dilekçe sureti

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.