Savcılık-Soruşturma

Sahte İsimle Senet Düzenlemek Savcılığa Şikayet Dilekçesi

Sahte İsimle Senet Düzenlemek Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                       : 

VEKİLİ                          :

ŞÜPHELİ                       :

KONUSU                        : Hileli davranışlarla ve sahte imza ve isim kullanmak sureti ile müvekkile bono veren şüphelilerin dolandırıcılık suçundan ve evrakta sahtecilik suçundan soruşturma yapılarak cezalandırılması talebidir.

OLAYLAR            :

  • Müvekkil …’ın şüpheli ……’den (adının ……. olduğunu beyan eden şahıs) olan …..-TL alacağı nedeniyle …… vadeli, …..,00-TL bedelli bonoyu şüpheli …… keşide etmek suretiyle müvekkile vermiştir.
  • Müvekkil bono bedellerinin vadesinde ödenmemesinin ardından şüpheli ….. hakkında …..İcra Müdürlüğü’nün …….. E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.
  • Yapılan icra takibinde ödeme emri şüphelinin senette bildirmiş olduğu …………. adresine gönderilmiştir. Şüpheliye çıkarılan tebligat posta memuru tarafından “Tebligat üzerinde yazılan ……………. semtinde yoktur. Adres Yanlış.” Şeklinde şerh düşülerek gönderen merciine iade edilmiştir. Tarafımızca borçlu hakkında adres araştırması yapılması için ………..İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmış, …………. Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan adres araştırmasında adresin bulunamadığı adresin boş dükkan olduğu tespit edilerek icra dosyasına bildirilmiştir.
  • Borçlu …………. tarafından bonoya yazılan ……….. nolu telefonla numarası tarafımızca aranmış, ancak yapılan aramalardan bir sonuç alınamamıştır. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.ye borçlunun adres ve kimlik bilgilerinin icra dosyasına bildirilmesi için müzekkere yazılmış ve GSM operatörü tarafından yazılan cevabi yazıda ……….. nolu telefonun ………….. T.C. Kimlik nolu …………. adına kayıtlı olduğu adresinin de ……………….. olduğu icra dosyasına bildirilmiştir. Avea tarafından bildirilen adres ile borçlunun bonoda adres olarak belirttiği yer aynıdır.
  • Olayların oluş şekli itibari ile müvekkil tamamen dolandırıcılık organizasyonu içersinde aldatılmış, kendisi maddi ve manevi olarak zarara uğratılmıştır. Adının …………. olarak belirten kişi tarafından yanlış bilgiler kullanarak sahte bono düzenlenmiş ve böylelikle müvekkilim mağduriyetine sebebiyet vermiştir.
  • Şüphelinin TCK’nun ilgili maddeleri hükmü uyarınca dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçundan soruşturma yapılması ve yapılan soruşturma sonunda Kamu Davası açılması amacıyla Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurma gereği hasıl olmuştur.

 

DELİLLER                      :

 

  • …………İcra Müdürlüğü’nün ……. E.
  • …………….. vadeli, ………00-TL bedelli bono fotokopisi
  • ……… İlçe Emniyet Müdürlüğünün adres araştırmasına ilişkin cevabi yazısı
  • Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yazılan cevabi yazı

 

HUKUKİ SEBEBLER       : T.C.K. md.158 ve md.204 ve ilgili yasal mevzuat

 

NETİCE-İ TALEP            :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ve soruşturma aşamasında ortaya çıkacak sair nedenlerle; şüpheli hakkında soruşturma yapılarak hakkında dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından kamu davası açılması ve cezalandırılmasını vekaleten saygı ile arz ve talep olunur.

                                                                                    

Müşteki Vekili

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2020 17:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.


Arama

Nitelikli arama yapmak için tıklayınız.


Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?
Augustinus


Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!