Sahte Evrak Düzenleme Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

(Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere )

ŞİKAYET EDEN :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Sahte Resmi Evrak Düzenlemek Ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ :

OLAYLAR :

1-) Ben, … vekil tayin etmememe rağmen, … vekaletname vermişim gibi birtakım işlemler yapıldığı duyumunu aldım.

Bu yüzden öncelikle, … kullandığı, Adana …Noterliğinin … tarih ve … yevmiye numarası ile düzenlediği vekaletnamenin, sahte olup olmadığının incelenmesini talep ediyorum.

2-) … , Adana … Noterinin düzenlediği … tarihli … yevmiye no’lu haberim olmadan düzenlenen bana ait vekaleti Adana … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyası ile haberim olmadan devlet aleyhine dava açmıştır.

3-) …, Adana … Noterinin düzenlediği … tarih … yevmiye numaralı haberim olmadan düzenlenen bana ait vekaleti, Adana xx İcra Müdürlüğü’nün …saylı icra dosyalarına ibraz etmiştir.

a) … tarihinde, … sayılı dosyasında … reddiyat numaralı makbuz ile … TL para çekmiştir.

b) … tarihinde, … sayılı dosyasından, … reddiyat numaralı makbuz ile … TL para çekmiştir.

c) …, toplam … TL tahsil ve cezaevi harcını almıştır.

3) Ben ancak, … resmi belgeler ile … TL para çektiğini tespit edebildim. Gerçek miktar, bilirkişi incelemesi sonucu belli olacaktır.

TALEP: Yukarıda belirttiğim nedenler ile:

1-) Adana … Noterinin düzenlediği, … tarih ve … yevmiye numaralı vekaletnamedeki imzanın incelenmesine karar verilmesini,

2-) Şikayetimle ilgili gerekli araştırma ve kovuşturmanın yapılmasını, … cezalandırılmasını, diliyorum.

Şikayet Eden Vekili

Son düzenleme tarihi 7 Haziran 2021 19:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.