Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçu Savunma Dilekçesi

Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçu Savunma

ADANA X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO               :

SANIK                       :

MÜDAFİİ                 :

KONUSU                  : ……….. tarihli ara karar gereği savunmalarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil sanık hakkında TCK 512, 522, 350/1,3, 333/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.

TCK 512:

Her kim 296 ncı maddede beyan olunan haller haricinde kendisi cürmün irtibâkına iştirak etmeksizin bir cürümden hâsıl olan para veya sair eşyayı bilerek kabul eder veya saklar yahut satın alır yahut her ne suretle olursa olsun kabul etmek ve saklamak ve satmak hususlarında tavassut eylerse üç seneye kadar hapis ve beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Şu kadar ki tâyin edilecek ceza asıl fiil için verilecek cezanın üçte birini geçemez.

Müvekkil sanık olayda asıl mağdurdur. Çalınan araca, sahte plaka ve ruhsat düzenleyerek ve sahte kimlik kullanarak sanığın tecrübesizliğinden ve iyi niyetinden faydalanılarak söz konusu çalıntı araç müvekkil sanığa satılmıştır. 512. maddenin uygulama alanı bulunabilmesi için bir cürümden hasıl olan para veya eşyayı BİLEREK kabul etmesi gerekmektedir. Oysa sanık tecrübesizliğinden ve iyi niyetinden yararlanılarak mağdur edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı ……. tarihli Ekspertiz Raporu’na göre çalıntı olduğu anlaşılan araçlara ait tescil belgelerindeki trafiğe ait soğuk mühür izlerinin arşivlerdeki hakiki örnek basım izlerine kıyasla sahte olduğu fakat bu belgelerin SAHTELİĞİ İLK NAZARDA VE KOLAYLIKLA FARK EDİLEMEYECEĞİNDEN BELGELERİN İĞFAL KABİLİYETİNİ HAİZ OLDUĞU belirlenmiştir. Plakaların ise üzerlerindeki trafiğe ait soğuk mühür izlerinin, arşivlerindeki örnek basım izlerine kıyasla hakiki oldukları, plakalar çalıntı otolar üzerinde takılıyken OTOLARIN GERÇEK PLAKALARI OLMADIKLARI İLK NAZARDA VE KOLAYLIKLA FARK EDİLEMEYECEĞİNDEN PLAKALARIN ÇALINTI OTOLAR İÇİN İĞFAL KABİLİYETİNİ HAİZ OLDUKLARI belirlenmiştir.

Söze konu ekspertiz raporu da dikkate alındığında müvekkilin ruhsatnamelerin sahteliğini ve plakaların sahte araçlara takılı olduğunu fark edebilmesi mümkün değildir. Suçun oluşabilmesi için sanığın bir cürümden hasıl olan eşyayı bilerek kabul etmesi gerekmektedir. Ruhsat ve plakaların iğfal kabiliyetini haiz olmaları sebebiyle suçun unsurunun oluştuğundan söz etmek mümkün değildir.

Müvekkil X Oto Pazarı’nda satın aldığı aracın motor ve şase numaralarını kontrol etmiş ve bunların doğruluğu karşısında güvenerek aracı satın almıştır. Sanık tecrübesizliğinden ve iyi niyetinden mağdur edilmiştir.

TCK 350:

1- Hüviyet cüzdanlarını, nüfus tezkerelerini, pasaportları ve ruhsatnameleri taklit edenler veya bunların yazılarını değiştirenler;

3 – Böyle taklit edilmiş veya değiştirilmiş nüfus tezkere ve hüviyet cüzdanı ve pasaport ve ruhsatnameleri kullanan ve kullanmak maksadı ile başkalarına teslim ve ita eyleyenler.

Müvekkilimizin sahte kimlik ya da ruhsatname düzenlemek ve kullanmakla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sahte kimlik ve sahte ruhsatname düzenleyerek kullanan sanıklar müvekkil sanığı mağdur etmişlerdir.

Söz konusu aracın hırsızlık malı olduğu bilinmiş olsaydı araca herhalde gerçek değeri üzerinden ödeme yapılmazdı. Söze konu araç için müvekkil sanık …….. TL peşin ödemiştir. Kalan …… TL aracın devri sırasında ödenmek üzere taraflar anlaşmıştır. Söz konusu bedel aracın rayiç bedelidir.

Müvekkil sanık olayın mağdurudur. Hukuki yönden de geçerli olamayan satım akdi zira unsurları itibariyle meydana gelmiş işlem içeriği itibariyle (çalıntı olması) başlangıçtan itibaren hüküm doğurmamaktadır. Butlan sebebiyle kesin hükümsüzdür. Kendisiyle bu geçersiz akdi yapan şahıs sahte kimlik kullanmıştır. Karşı akdedeni tanımamaktadır. Kısaca müvekkil sanık mağdur olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM   :

Belirtilen ve re’sen gözetilecek hususlar doğrultusunda, müvekkil üzerine atılan suçu işlemediğinden beraatine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Müdafii

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 18:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.