Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Sağlararası Tasarruf Neticesinde Vasiyetnameden Rücu – Yargıtay Kararı

Sağlararası Tasarruf Neticesinde Vasiyetnameden Rücu

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizenmürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Miras bırakan Bekir K., 3.9.2002 tarihinde vefat etmiştir.
Vasiyetname 2.5.2003 tarihinde açılıp okunmuştur. İş bu dava ise 21.5.2003’te açılmıştır.
Muris, 9.10.1978 tarihli resmi vasiyetnamesiyle, maliki bulunduğu; tapu sicilinin Nisan 1968 tarih ( 160 ) sıra numarasında kayıtlı taşınmazının tamamını, gelini olan davalı İfakat’a vasiyet etmiştir. Vasiyetin düzenlendiği tarihte “arsa” vasfında olmakla beraber, üzerinde tek ( zemin ) kattan ibaret konut bulunan bu taşınmazının üzerine, daha sonraki yıllarda 2 kat ilave etmek suretiyle bir zemin iki normal katlı üç daireli apartman inşa etmiş; 10.6.1991 tarihinde arsanın mülkiyeti kendisinde olmak üzere 2/6’şar arsa paylı ( 1 ), ( 2 ) ve ( 3 ) nolu meskenlerde kendi lehine kat irtifakı tesis etmiştir.
Bilahare; taşınmazının 2/6 hissesini, bu hisseye tekabül eden ( 2 ) nolu mesken üzerindeki kat irtifakıyla birlikte 11.6.1991 tarihinde oğlu Mehmet’e satmış; uhdesinde ipka ettiği ( bıraktığı ) 4/6 hissesinin 2/6 hissesini de, bu hisseye tekabül eden ( 3 ) nolu mesken üzerindeki kat irtifakıyla birlikte 26.1.1994 tarihinde diğer oğlu davacı Ahmet’e satmıştır. Taşınmazın 2/6 hissesi ve buna tekabül eden ( 1 ) nolu meskendeki kat irtifakı halen muris adına kayıtlıdır.
Murisin, taşınmazının 2/6’şardan toplam 4/6 hissesini ve bu hisselere ayrılan ( 2 ) ve ( 3 ) nolu meskenlerini, sağlığında, oğulları Ahmet ve Mehmet’e vasiyetname ile bağdaşmayacak şekilde sağlararası tasarrufla temlik etmesi, bu hisseler ve ( 2 ) ve ( 3 ) nolu meskenler yönünden vasiyetnameden rücu edildiğini gösterir. ( TMK.544/2 ) Ancak, murisin uhdesinde kalan 2/6 hisse ve bu hisseye tekabül eden ( 1 ) nolu mesken üzerinde muris lehine tesis edilmiş olan kat irtifakı yönünden vasiyetname ayakta ve geçerliliğini sürdürmektedir. O halde vasiyetnamenin tamamen iptalini sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 375.000.000 Tl. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 03.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/1807 K. 2004/2635 T. 3.3.2004)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 15 Haziran 2020 18:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.