Sağlararası Tasarruf Neticesinde Vasiyetnameden Rücu – Yargıtay Kararı

Haz 11, 2020 | Miras Hukuku Avukatlığı

Sağlararası Tasarruf Neticesinde Vasiyetnameden Rücu

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizenmürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR : Miras bırakan Bekir K., 3.9.2002 tarihinde vefat etmiştir.
 
Vasiyetname 2.5.2003 tarihinde açılıp okunmuştur. İş bu dava ise 21.5.2003’te açılmıştır.
 
Muris, 9.10.1978 tarihli resmi vasiyetnamesiyle, maliki bulunduğu; tapu sicilinin Nisan 1968 tarih ( 160 ) sıra numarasında kayıtlı taşınmazının tamamını, gelini olan davalı İfakat’a vasiyet etmiştir. Vasiyetin düzenlendiği tarihte “arsa” vasfında olmakla beraber, üzerinde tek ( zemin ) kattan ibaret konut bulunan bu taşınmazının üzerine, daha sonraki yıllarda 2 kat ilave etmek suretiyle bir zemin iki normal katlı üç daireli apartman inşa etmiş; 10.6.1991 tarihinde arsanın mülkiyeti kendisinde olmak üzere 2/6’şar arsa paylı ( 1 ), ( 2 ) ve ( 3 ) nolu meskenlerde kendi lehine kat irtifakı tesis etmiştir.
 
Bilahare; taşınmazının 2/6 hissesini, bu hisseye tekabül eden ( 2 ) nolu mesken üzerindeki kat irtifakıyla birlikte 11.6.1991 tarihinde oğlu Mehmet’e satmış; uhdesinde ipka ettiği ( bıraktığı ) 4/6 hissesinin 2/6 hissesini de, bu hisseye tekabül eden ( 3 ) nolu mesken üzerindeki kat irtifakıyla birlikte 26.1.1994 tarihinde diğer oğlu davacı Ahmet’e satmıştır. Taşınmazın 2/6 hissesi ve buna tekabül eden ( 1 ) nolu meskendeki kat irtifakı halen muris adına kayıtlıdır.
 
Murisin, taşınmazının 2/6’şardan toplam 4/6 hissesini ve bu hisselere ayrılan ( 2 ) ve ( 3 ) nolu meskenlerini, sağlığında, oğulları Ahmet ve Mehmet’e vasiyetname ile bağdaşmayacak şekilde sağlararası tasarrufla temlik etmesi, bu hisseler ve ( 2 ) ve ( 3 ) nolu meskenler yönünden vasiyetnameden rücu edildiğini gösterir. ( TMK.544/2 ) Ancak, murisin uhdesinde kalan 2/6 hisse ve bu hisseye tekabül eden ( 1 ) nolu mesken üzerinde muris lehine tesis edilmiş olan kat irtifakı yönünden vasiyetname ayakta ve geçerliliğini sürdürmektedir. O halde vasiyetnamenin tamamen iptalini sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
 
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 375.000.000 Tl. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 03.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/1807 K. 2004/2635 T. 3.3.2004)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.