Sağ kalan eşin tereke malları arasında bulunan aile konutu ile ilgili yasal haklarını kullanabilmesi bakımından konutun bu vasfının tespitini istemekte hukuki yararı mevcuttur- Yargıtay Kararı

Sağ kalan eşin tereke malları arasında bulunan aile konutu ile ilgili yasal haklarını kullanabilmesi bakımından konutun bu vasfının tespitini istemekte hukuki yararı mevcuttur

Davacı, eşinin ölümünden sonra, ölen eşine ait birlikte yaşadıkları konutla ilgili olarak, bir kısım mirasçılar tarafından konutta oturmasına muvafakat edilmediğini, konutta oturuyor olması sebebiyle mirasçıların kendisinden ecrimisil talep ettiklerini ileri sürerek, birlikte yaşadıkları konutla ilgili yasal haklarını kullanabilmesi için dava konusu taşınmazın “aile konutu” olduğunun tespitini istemiş, mahkemece, “hak sahibi kocanın ölümü ile taşınmazın aile konutu vasfını kaybettiği” gerekçesiyle istek reddedilmiştir.

Evliliğin ölümle sona ermesi halinde sağ kalan eşin, tereke malları arasında bulunan aile konutu ile ilgili yasal haklarını kullanabilmesi bakımından konutun bu vasfının tespitini istemekte hukuki yararı mevcuttur. Bu bakımdan kocanın ölmüş olması tespit isteğinin incelenmesine engel değildir. Öyleyse tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak hasıl olacak neticesine göre tespit istemi hakkında hüküm kurulması gerekirken, isteğin yazılı gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 31.03.2014, E. 2014/22895, K. 2015/6273)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 09:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.