Sağ kalan eşin miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteme hakkını kullanabilmesi için taşınmazın aile konutu olduğunun tespitini istemekte hukuki yararı vardır- Yargıtay Kararı

Sağ kalan eşin miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteme hakkını kullanabilmesi için taşınmazın aile konutu olduğunun tespitini istemekte hukuki yararı vardır

Mirasbırakan Erol Karslı 05.06.2009 tarihinde ölmüştür. Davacı, yansı kendisine ait, yarısı mirasbırakandan kalan, dava konusu konutun miras hakkına mahsuben özgülenmesi için aile konutu olduğunun belirlenmesini talep etmiştir.

Türk Medeni Kanununun 652. maddesinde; eşlerden birinin ölümü halinde tereke mallan arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa sağ kalan eşin bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben, mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebileceğini hükmü bağlamıştır. Davacının bu yasal hakkını kullanabilmesi için taşınmazın aile konutu olduğunun tespitini istemekte hukuki yararının olduğu açıktır.

Öyleyse mahkemece yapılacak iş; tarafların delillerini toplayıp, bu konutun aile konutu olup olmadığını belirlemekten ibarettir. Açıklanan husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 01.03.2011, E. 2010/13802, K. 2011/3466.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 14:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.