Sağ kalan eşe verilen hakların 1.1.2002 öncesi ölümlerde uygulanması mümkün değildir- Yargıtay Kararı

Sağ kalan eşe verilen hakların 1.1.2002 öncesi ölümlerde uygulanması mümkün değildir

Eşlerin birlikte yaşadıkları konut üzerinde, sağ eşe katılma alacağına mahsuben intifa ve oturma hakkı veya mülkiyet hakkı tanınması, sağ kalan eşe, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile sağlanan bir haktır. Ve eşler arasında yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olmuş ise mümkündür. (TMK.md.240) Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır.(TKM.md.517)

Mirasçılar mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kanun gereğince kazanırlar. (TKM.md.539) Davacının eşi 2.10.2000 tarihinde vefat etmiştir. Evlilik ölümle sona ermiştir. Mirasın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde sağ eşe, mal rejiminden doğan hakkına mahsuben yukarıda açıklanan nitelikte bir hak tanınmış değildir.

Diğer taraftan, mirasbırakanm ölüm tarihi itibarıyla, eşler arasında geçerli olan mal rejimi, mal aynlığıdır.(TKM.md.l70) Edinilmiş mallara katılma rejimi başlamadan evlilik ölümle sona erdiğine göre isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 02.07.2008. 9725-9779.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 1 Mayıs 2020 20:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.