Sağ Kalan Eş Ortak Konutun ve Eşyaların Kendisine Tahsisini Miras Payına Mahsuben İsteyebilir- Yargıtay Kararı

Sağ Kalan Eş Ortak Konutun ve Eşyaların Kendisine Tahsisini Miras Payına Mahsuben İsteyebilir

“Davacı, murisi olan eşinin 01.10.2012 tarihinde vefat ettiğini, eşi ile uzun zamandır İstanbul ili Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi 70 ada 2 parselde kayıtlı 2. normal kat 6 nolu bağımsız bölümde ikamet ettiklerini, bu yerin aile konutu olduğunu belirterek, aile konutunun ve ev eşyalarının kendisine özgülenmesinin sağlanması için taşınmazın aile konutu olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

İstek sadece taşınmazın aile konutu olduğunun tespitine yöneliktir. Buna karşın mahkemece, taşınmazın aile konutu olduğunun tespitine, 24.11.2014 tarihli eşyalara ilişkin bilirkişi raporu kapsamındaki ev eşyalarının sağ kalan eş davacıya tahsisine karar verilmiştir.

Hakim istekten fazlasına veya başka bir şeye karar veremez (HMK m.26). Davacının ev eşyalarına ilişkin tahsis talebi olmadığı halde, talep aşılarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerekiirmişilî.” (Y2HD, 17.11.2016, E. 2016/18780, K. 2016/14873)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 13:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.