Sağ Eşin Katılma Alacağına Mahsuben Oturma Hakkı Dava Dilekçesi

Sağ Eşin Katılma Alacağına Mahsuben Oturma Hakkı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Aile Konutu Üzerinde Katılma Alacağına Mahsuben Oturma Hakkı Tanınması Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

  • Tarafların mirasbırakanı X X günü vefat etmiştir. (Ekli belge: 1) Eşi davacı X ile çocukları davacılar X mirasçılarıdır. (Ekli belge: 2)

  • Davacının davalı mirasçılara karşı açtığı katılma alacağı davası (TMK md 231) halen devam etmektedir. (Ekli belge: 3)

  • Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek suretiyle oturma hakkı tanınmasını isteyebilir. (TMK md 240 f. I)

  • Bu hükme dayalı olarak katılma alacağı davamız bekletici sorun yapılarak X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X numaralı bağımsız bölümü üzerinde bulunan (Ekli belge: 4) konut üzerinde davacı sağ eşin katılma alacağına mahsuben oturma hakkı tanınması için dava açmış bulunuyoruz.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, tapu kayıt örneği, katılma alacağı davası.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 240 f. I.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X numaralı bağımsız bölümü üzerinde bulunan konut üzerinde katılma alacağına mahsuben davacıya oturma hakkı tanınmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER          :

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Mirasçılık belgesi.
  • X Aile Hukuk Mahkemesi X esas sayılı dosyası.
  • Tapu kayıt örneği
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 15 Mart 2020 20:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.