Sağ Eşin Katılma Alacağına Mahsuben Oturma Hakkı Dava Dilekçesi

Mar 15, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Sağ Eşin Katılma Alacağına Mahsuben Oturma Hakkı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: 

VEKİLİ: 

DAVALI:

DAVA KONUSU: Aile Konutu Üzerinde Katılma Alacağına Mahsuben Oturma Hakkı Tanınması Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

  • Tarafların mirasbırakanı X X günü vefat etmiştir. (Ekli belge: 1) Eşi davacı X ile çocukları davacılar X mirasçılarıdır. (Ekli belge: 2)

  • Davacının davalı mirasçılara karşı açtığı katılma alacağı davası (TMK md 231) halen devam etmektedir. (Ekli belge: 3)

  • Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek suretiyle oturma hakkı tanınmasını isteyebilir. (TMK md 240 f. I)

  • Bu hükme dayalı olarak katılma alacağı davamız bekletici sorun yapılarak X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X numaralı bağımsız bölümü üzerinde bulunan (Ekli belge: 4) konut üzerinde davacı sağ eşin katılma alacağına mahsuben oturma hakkı tanınması için dava açmış bulunuyoruz.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, tapu kayıt örneği, katılma alacağı davası.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 240 f. I.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X numaralı bağımsız bölümü üzerinde bulunan konut üzerinde katılma alacağına mahsuben davacıya oturma hakkı tanınmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av. 

EKLİ BELGELER          :

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Mirasçılık belgesi.
  • X Aile Hukuk Mahkemesi X esas sayılı dosyası.
  • Tapu kayıt örneği
  • Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sağ Eşin Katılma Alacağına Mahsuben Oturma Hakkı Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.