Sadakatsiz eşe tepki niteliğini aşan fiziksel şiddet uygulama boşanma sebebi oluşturur- Yargıtay Kararı

Sadakatsiz eşe tepki niteliğini aşan fiziksel şiddet uygulama boşanma sebebi oluşturur

Toplanan delilerden, davalı-davacının sadakatsizliğine karşılık, davacı -davalının da eşine fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Davacı-davalı kocanın eşine karşışiddet uygulamasının tepki sınırlarını aştığı nazara alınarak, davalı-davacı kadının birleşen davasının da kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Karşı oy: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanıma uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun bozma yönündeki kararına katılmıyorum. (Y2HD, 22.09.2011, E. 2010/12025, K. 2011/13810.)

Sadakatsiz eşe tepki niteliğini aşan fiziksel şiddet uygulama boşanma sebebi oluşturur

Toplanan delillerden, davacı-davalı kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarına karşılık, kocanın da eşine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ettiği ve birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. O halde davacı-davalı kadının davasının da kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 03.03.2011, E. 2010/2770, K. 2011/3772.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 19:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.