Sadakatsiz davranışlarına vakıf olduktan sonra birlikte tatil yapma cinsel şiddeti hoşgörü anlamındadır- Yargıtay Kararı

Sadakatsiz davranışlarına vakıf olduktan sonra birlikte tatil yapma cinsel şiddeti hoşgörü anlamındadır

Toplanan delillerden; 2008 yılı yaz aylarında davalı-davacı kocanın eşinin sadakatsiz davranışlarına vakıf olup bu nedenle eşine şiddet uygulaması sonrasında tarafların barışıp, evlilik birlikteliğini devam ettirdikleri hatta birlikte tatil yaptıkları anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarmca; boşanma karan verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir.

Oysa dinlenen davacı tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Ancak bu yön temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir. (Y2HD, 03.10.2011, E. 2010/13654, K. 2011/14701.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 19:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.