Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ruhsat Başvurusunun Reddi Nedeniyle Sözleşmeyi Fesih İhtarnamesi

Ruhsat Başvurusunun Reddi Nedeniyle Sözleşmeyi Fesih İhtarnamesi

… NOTERLİĞİ’NE

İhtar Eden                 :

Muhatap                    :

Konu                          : İhtar ve ihbarlarımızdır.

Açıklamalar               :

Müvekkil … adresinde bulunan gayrimenkulü işyeri olarak kiralamıştır.

Müvekkil şirket, taşınmazı işyeri olarak kullanmak üzere taşınmazın işbu kiralama amacına uygun olduğu, taşınmazda işyeri açma ve çalıştırma ruhsat alabileceğine olan inancı ile kiralamıştır. Ancak kira sözleşmesinin imzalanmasının ardından müvekkil şirket tarafından yapılan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu reddedilmiştir. Bu husus sözlü olarak muhataba bildirilmesine rağmen muhatap tarafından herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.

TBK uyarınca Kiraya verenin kira sözleşmesine konu taşınmazı kiralama amacına ve kira sözleşmesine uygun şekilde tutmak, kiracının taşınmazdan azami oranda yararlanabilmesi, faydanın sağlanması hususunda gerekli tedbirler alması gerekmektedir. Kiralanan mecur halihazır durumda Yangın Yönetmeliği’ne uygun olmadığı gibi mecurun fiziki durumu da mecurdan beklenen menfaati sağlamamaktadır. Bu nedenle mecurdaki ayıpların giderilmesi, mecurun işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınacak duruma getirilmesi için işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 gün içinde gerekli işlem ve tadilatların yapılmasını, işlemlere başlanıldığına dair bilgi ve belgelerin müvekkil şirkete veya vekil olarak tarafımıza iletilmesini ihtar ve ihbar ederiz. –Müvekkil şirketin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını alamaması nedeniyle uğramış olduğu zararlara ilişkin her türlü talep ve dava hakkımızı saklı tutmaktayız.-

Muhatap tarafından verilen süre içerisinde taşınmazın kira sözleşmesindeki kullanım amacına uygun iş ve işlemlerin yapılmasına başlanmaması halinde kira sözleşmesinin derhal ve haklı nedenle feshedileceğini ihtar ve ihbar ederiz.

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının A.P.S. olarak muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza verilmesini saygılarımla vekil sıfatı ve saygıyla arz ve talep ederim.

İhtar Eden

Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 18:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.