Anasayfa » DİLEKÇELER » Rücu Davası Dilekçe Örneği -2018

Rücu Davası Dilekçe Örneği -2018

Rücu Davası Dilekçe Örneği


ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Davacı                                   :

 

Vekili                         :

                                        

Davalı                        :

 

Konu                          :  2.669,00. YTL’ lık sigorta rücu tazminatının, ödeme tarihi olan

   (06/03/2007) tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi  ile

   birlikte davalılardan tahsili istemini içerir dava dilekçesidir.

Açıklamalar               :

 

  1. Davalı ……….. KTK uyarınca işletini olduğu ve adına kayıtlı olan ve müvekkilim sigorta şirketinde ………… sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ile sigortalı ……… plakalı araç, diğer davalı ……… sevk ve idaresinde iken, 14.02.2008 tarihinde saat 16:00 sıralarında Yeniköprü yanındaki yanyoldan Şile Devlet Hastanesi istimatine dahil olmak istediği sırada, Şile Devlet Hastanesi istikametinden gelip Yeniköprü yanında yol kenarındaki boş alana dönmek üzere olan ………. plakalı araca sağ arka çamurluk ve far kısmına çarpmış ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.
  2. Mahalinde kaza sonrası yapılan ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında, davalı sigortalı ………. ait aracın sürücüsü diğer davalı ………. ehliyetsiz olarak araç kullandığı tespit edilmiştir. Davalı …….. kazanın oluşumunda %100 kusurlu olup, bu husus kaza tesbit tutanağından ve sunduğumuz diğer ek belgelerden anlaşılabilmektedir.
  1. Kaza nedeniyle hasar gören …. plakalı araçta 2.669,00. YTL tutarında hasar tespit edilmiş, aracın tamir masrafları araç sahibince karşılanmış ve bu hasara ilişkin ödeme müvekkilim sigorta şirketi tarafından zarar gören araç sahibi adına hasar ödemelerini vekaleten takip eden Derindere Otomotive  yapılmıştır. (Vekalet örneği dilekçemiz ekindedir. )
  2. Söz konusu trafik kazası sonucunda müvekkilim, ödediği tazminat bedeli tutarı (2.669,00. YTL) kadar zarar gören araç sahibinin sulh ve ibraya yetkili vekili tarafından 06.03.2008 tarihinde gayri kabili rücu olarak tamamen ibra edilmiştir. İbraya ilişkin belgeler dilekçemiz ekinde yer almaktadır.
  1. Karayolları Trafik Kanununun 36. maddesinde “Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır ” düzenlemesi yer almaktadır.
  2. Bu hükme ek olarak, davalı firma ile müvekkilim şirket arasındaki akdedilmiş ve bir delil anlaşması niteliğinde olan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 4. maddesindeki c bendindeki düzenleme, davalıların sorumluğuna ve müvekkilim sigorta şirketinin rücu hakkına yöneliktir. Buna göre tazminatı gerektiren olay, aracın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olamayan kimseler tarafından sevk edilmesi sonucunda meydana gelmiş ise sigorta şirketine sigorta ettirene rücu edilebilme imkanı tanımaktadır. Davaya konu olan olay da bu tanıma uygun bir şekilde meydana gelmiştir. Davalı ……… aracı ehliyetsiz olarak sevk ve idare etttiği, diğer davalı …….. ta KTK uyarınca işleten olarak kabul edildiği için KTK madde 85/1 ve 85/5’te yer alan düzenleme nedeniyle sorumluluk altına girmektedir.
  3. Müvekkilimin rücu hakkı kaynağını halefiyetten ilkesinden almamakta, sözleşme ve yasa gereği sigorta ettirene karşı defi hakkı bulunan müvekkilim, bu hakka dayanarak kendi akidine ve zarar sorumlusuna rücu etmektedir. Yargıtay’ın bu konuya ilişkin yerleşik içtihatları mevcuttur.
  4. Bu rücu hakkını kullanan müvekkilim, davalıya 01/05/2008 tarihinde yazılı olarak tazmin talebinde bulunmuş ancak bu talebimiz yanıtsız ve sonuçsuz kalmıştır.
  5. Ödenen 669,00. YTL tutarındaki hasar tazminatının, davalı sigortalı (işleten) …… ve kaza esnasında aracı kullanan ve kazanın oluşmasından %100 kusurlu bulunan …….. rücuan tahsili için Sayın Mahkemeniz nezdinde işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ

NEDENLER             : HUMK, BK, MK, TTK, KTK, ZMSSGŞ. ve sair yasal mevzuat.

 

DELİLLER               : Sigorta poliçesi, Genel Şartlar, Trafik Kaza Raporu, Ekspertiz Raporu,

  Rücu Yazışmaları, Fotoğraflar, Alkol Raporu, Faturalar, İbraname,

  ruhsat ve ehliyet fotokopileri, Yargıtay Kararları, keşif, bilirkişi

  incelemesi, tanık beyanları, yemin ve diğer her türlü delil.

 

TALEP VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle haklı davamızın kabülüyle;

Müvekkilimin yaptığı 2.669,00. YTL’ tutarındaki ödemenin fazlaya

dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla, ödeme arihinden (06/03/2008)

itibaren işleyecek ticari avans faizi, yargılama giderleri, avukatlık

ücreti ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar

verilmesine saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim        

           Davacı

           Vekili

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi