Rızanın aranmamasına ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

May 3, 2020 | Evlat Edinme

Rızanın aranmamasına ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir

Davacı vekili dava dilekçesinde, 05.11.2007 doğumlu küçük Memati Efe Çakır hakkında evlat edinme kararı verilmesini talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305. ve devam eden maddelerine dayalı olarak açılan evlat edinme istemine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 305. maddesi; bir küçüğün evlat edinilmesinin, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlı olduğu, 308. maddesi; evlat edinilenin, evlat edinenden en az onsekiz yaş küçük olması gerektiği, 309. maddesi; evlat edinmek için küçüğün ana ve babasının rızasının gerektiği, aym Kanunun 311/2. fıkrasında küçüğe karşı özen gösterme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise ana ve babanın rızasının aranmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacıların küçük Memati Efe’yi evlat edinmek istedikleri, küçüğün 05.11.2007 tarihinde doğduğu, 29.06.2010 tarihinde ilgili kurum tarafından davacılara geçici bakım sözleşmesi ile verildiği ve dava tarihine kadar davacılar tarafından bakıldığı, davalı anne Emine Çakır’m küçüğün evlat edinilmesine rıza göstermediği, küçük hakkında Aksaray 1. Aile Mahkemesinin 11.03.2014 tarih 2013/604 Esas 2014/138 Karar sayılı dosyasında bakım tedbiri karan uygulanmasına ve evlat edinmede annesinin nzasının aranmamasına karar verildiği, ancak bu karann kesinleşmemiş olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler dikkate alındığında mahkemece, küçük hakkında Aksaray 1. Aile Mahkemesinin 11.03.2014 tarih 2013/604 Esas 2014/138 Karar sayılı dosyasında verilen annesinin nzasının aranmamasına ilişkin kararm kesinleşmesinin beklenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, söz konusu karann kesinleşmesi beklenilmeden yazılı gerekçe ile karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.(Y18HD, 23.06.2015, E. 2015/8549, K. 2015/10986)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.