Revizyon İmar Planının Düzeltilmesi İstemi Dava Dilekçesi

Revizyon İmar Planının Düzeltilmesi İstemi Dava Dilekçesi


……………….. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA                      

TALEP EDEN:……..

 

 

KONUSU:………… ili ………….. ilçesi ………t köyü …. pafta ……. parsellerinin emsalinin 0.9 yoğunluklu olarak düzeltilmesi talebinden ibarettir.
BAŞVURU TARİHİ: 
AÇIKLAMALAR: 

…….. ili ………… ilçesi …………. köyü ……. pafta …….. parselinin müşterek malikiyim. ……………. tarihinde tapularıma ilişkin imar durumunu incelediğimde 1/25000 ölçekli nazım imar planında taşınmazın bulunduğu alan E=0.9 yoğunluklu olarak öngörüldüğü ancak 1/5000 ölçekli imar planında ise E=0.6 yoğunluklu olarak planlandığı bu durumun aleyhime sonuç doğuracağı 1/5000 ölçekli planın 1/25000’e aykırı olamayacağı düzenlemeleri sebebiyle 1/5000’lik revizyon imar planının düzeltilmesini isteme zarureti hasıl olmuştur.

Her türlü planın nazım imar planına uygun olması amir hüküm ve zorunluluk olduğundan aksi uygulamalar yerinde olmayıp, düzeltilmemesi Türk Ceza Kanunu açısından görevi ihmal ve kötüye kullanma suçunun unsurlarını oluşturmaktadır.

Bölgenin hızlı bir şekilde şehirleşmesi sebebiyle arsamın bulunduğu alandaki 1/5000 ölçekli revizyon imar planının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun hale getirilerek emsalin 0.9 yoğunluklu olarak düzeltilmesini saygılarımla talep ederim.

 

 

 

                                                                                     ……………………

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.