Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Revizyon İmar Planının Düzeltilmesi İstemi Dava Dilekçesi

Revizyon İmar Planının Düzeltilmesi İstemi Dava Dilekçesi


……………….. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA                  

TALEP EDEN : ……..

KONUSU : ………… ili ………….. ilçesi ………t köyü …. pafta ……. parsellerinin emsalinin 0.9 yoğunluklu olarak düzeltilmesi talebinden ibarettir.
BAŞVURU TARİHİ :
AÇIKLAMALAR :

…….. ili ………… ilçesi …………. köyü ……. pafta …….. parselinin müşterek malikiyim. ……………. tarihinde tapularıma ilişkin imar durumunu incelediğimde 1/25000 ölçekli nazım imar planında taşınmazın bulunduğu alan E=0.9 yoğunluklu olarak öngörüldüğü ancak 1/5000 ölçekli imar planında ise E=0.6 yoğunluklu olarak planlandığı bu durumun aleyhime sonuç doğuracağı 1/5000 ölçekli planın 1/25000’e aykırı olamayacağı düzenlemeleri sebebiyle 1/5000’lik revizyon imar planının düzeltilmesini isteme zarureti hasıl olmuştur.

Her türlü planın nazım imar planına uygun olması amir hüküm ve zorunluluk olduğundan aksi uygulamalar yerinde olmayıp, düzeltilmemesi Türk Ceza Kanunu açısından görevi ihmal ve kötüye kullanma suçunun unsurlarını oluşturmaktadır.

Bölgenin hızlı bir şekilde şehirleşmesi sebebiyle arsamın bulunduğu alandaki 1/5000 ölçekli revizyon imar planının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun hale getirilerek emsalin 0.9 yoğunluklu olarak düzeltilmesini saygılarımla talep ederim.                 ……………………

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.