Resmi Olmayan Evlilikteki Eşyaların İadesi İstemi Dava Dilekçesi

Resmi Olmayan Evlilikteki Eşyaların İadesi İstemi Dava Dilekçesi


………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                          

DAVACI                                   :……………………………………

                                              

VEKİLİ                                      :……………………………………

 

DAVALILAR                            :…………………………………….

 

 1. KONUSU             :Resmi olmayan evlilikten kaynaklanan, çeyiz eşyalarının bedellerine ilişkin alacak davası.

 

HARCA ESAS DEĞER              :……………… (Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır)

 

AÇIKLAMALAR                       :

 

 1. Müvekkilim ile davalı 2012 yılı Mart Ayı sonlarında resmi olmayan bir şekilde halk arasında imam nikâhı denilen nikâhla evlenmişlerdir.

 

 1. Taraflar yukarıda izah edilen bu evlilik gerçekleşirken aralarında bir de çeyiz sözleşmesi düzenlemişler, dava dilekçemizin ekinde mevcut bu sözleşmeyle müvekkile ait ziynet eşyaları ve bir kısım ev eşyası niteliğinde eşyalar bu sözleşmeye dercedilmiştir.

 

 1. Ancak bu evlilik çok kısa sürmüş, müvekkili ile davalı arasındaki geçimsizlikten dolayı 2012 yılı Mayıs Ayının başlarında eşler ayrılmışlar, müvekkil baba evine sözleşmede belirtilen eşyalarını almaksızın dönmüştür.

 

 1. Sözleşmede belirtilen eşyalar halen davalı uhdesindedir.

 

 1. Sonuç olarak dilekçemize ekli listede belirtilen eşyaların varsa aynen iadesi, aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde bilirkişi tarafından belirlenecek bedellerini, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsil için mahkemenize dava açmak zarureti hâsıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER                 :4721 sayılı Medeni Kanun, 6111 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri ve sair mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                                :Çeyiz sözleşmesi, tanık, bilirkişi, yemin ve karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ileri sürülebilmesi olanaklı her türlü yasal delil.

 

İSTEM SONUCU                     :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davamızın kabulüne ve ekli listede belirtilen çeyiz eşyalarının aynen iadesine, aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde bedellerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine ve her türlü yargılama gideri ile vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ………………..2013

Ek        :Eşya Listesi                                                                                       Davacı Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.