Resmi Kayıtlarda Sahtecilik ve Dolandırıclık Savcılığa Şikayet

Resmi Kayıtlarda Sahtecilik ve Dolandırıclık Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET SAYIN BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                 :

VEKİLİ                     :

ŞÜPHELİLER         :

KONU                        : Banka hesaplarında yapılan usulsüzlükler ile resmi kayıtlarda sahtekarlık ve dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Müşteki 20 Kg. altın almak amacıyla …… tarihinde AAA Bankası A.Ş.’nin A. şubesinde, BBB Bankası A.Ş. K. Şubesindeki hesabından ….. TL EFT yaparak hesap açmıştır. Müvekkilim ve banka yetkilileri, altın alım satımıyla ilgili ve birim fiyatlarıyla ilgili olarak telefonla teyitleşmekteydiler. Bu konudaki işlemleri banka müdürü A.B. ve yardımcısı A.P. yürütmekteydi.

…….. tarihinde müvekkil, müdür A.B.’ı arayarak altının gramının fiyatı …….. TL/Gr.’dan verilmesi üzerine 50 Kg. altın bağlantısı yapmış ve ……… USD ödeyerek satın almıştır. Aynı gün davacı müvekkilden habersiz altını zararına satıp kendisine hiç bilgi verilmemiş ve hesap ekstresi istediğinde verilmemiştir. Fiyatı … TL/Gr. çıkan altınlarla ilgili birçok entrikalara girişilip müvekkilin hakkı olan karı ödenmekten kaçınılmıştır. Hakkı olan karı ödememek için alım işlemi hiç olmamış gibi gösterilmiştir. Oysa şube yetkilisi Sayın O.Ö.’in ……. tarihinde müvekkile gönderdiği mailde söz konusu 50 Kg. altın alışı ile ilgili resmi kayıtlar hesap ekstresinde mevcut olup, yaklaşık …. TL’lik karı müvekkile ödemekten kaçınmışlardır.

Müvekkilim hesaplarındaki usulsüzlüklerden şüphelendiğinde banka müdürü A.B. ve yardımcısı A.P.’dan ısrarla hesap ekstrelerini istemesine rağmen gönderilmemiş kendisi oyalanmıştır. Büyük ısrarlardan sonra hesap ekstreleri gönderilmiştir. Hesap ekstrelerini incelediğinde müvekkilim usulsüzlükler saptamış ve hesabından ……… USD’nin çekildiğini görmüş ve müdür A.B.’ı telefonla arayarak durumu söylediğinde kendisi bu durumu kimsenin duymamasını rica etmiş ve durumu düzelteceğini ifade etmiştir. Ayrıca altın alımını …….. TL/Gr.’dan anlaşılmış olmasına rağmen alımı ….. TL/Gr.’dan yaptığını ve aynı gün …… TL/Gr.’dan satarak müvekkili …… USD zarara uğrattıklarını görünce yine müvekkilim müdür A.B.’ı arayarak durumu sormuş, yine kendisi çalışanların yaptığı yanlışı düzelteceklerini ifade etmiştir.

Ertesi gün …… tarihinde …. USD’nin hesabına geçmediğini öğrendiğinde müdür A.B.’a resmi bir mail göndererek bilgi talep etmiştir.

Bütün bu yaşananlardan sonra hesaplarında kalan bakiyelerden de endişe duyan müvekkilimiz aynı gün hesaplarının derhal kapatılmasını ve bakiyelerinin BBB Bankası A.Ş. K. şubesine EFT yapılmasını talep etmiştir. Bölge müdürü M.E. konunun teftiş kuruluna havale edildiğini, müvekkilin merak etmemesini ve olayın üzerinde olduklarını bildirmiştir. Bunun üzerine müvekkilim ……… tarihine kadar beklemiş ve şubeye gittiğinde ekstrelerin üzerinde oynandığını görmüştür. Bu durum karşısında müvekkilim bu kez M.E.’e ……. tarihinde mail göndererek durumu aktarmıştır.

……. tarihinde hesaplarını kontrol etmek ve kapatmak üzere banka şubesine giden müvekkil yukarda bahsedilen ihtilaflarından biri olan 50 Kg. altın alımı ile ilgili işlemin yeni düzenlenen hesap ekstrelerinde yer almadığını ve resmi bir dekont imzalatılmadığını sorduğunda o işlemin burada yer almadığı kendisine söylenmiştir. Hesabından çekilen ……….. USD de hesabına yatırılmadığını ve hesaplarda oynamalar yapıldığını fark etmiştir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarda açıklanan nedenlerle, Banka hesaplarında yapılan usulsüzlükler ile resmi kayıtlarda sahtekarlık ve dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Ekler   :  Mail yazışmaları ve ekstreler

Müşteki Vekili

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 18:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.