Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Dilekçesi

Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Dilekçesi


ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ  :  Apartman Yöneticiliği

VEKİLİ : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ

ŞÜPHELİ :

SUÇ  : Resmi Evrakta Sahtecilik Kamu Kurumunu  Çıkar Sağlama Amaçlı Dolandırmak

SUÇ TARİHİ   : 22/02/2017

AÇIKLAMALAR :

1-) Yukarıda ismi geçen şahıs halen müvekkilem olan x’in maliki ve yöneticisi bulunduğu Tunalı Hilmi Cad. No:73  adresindeki apartmanda 4 nolu meskeni mal sahibi x’dan kiralayarak Konfeksiyon Satış mağazası açmış mecurun mesken olması ve kat maliklerinin muvafakat vermemesi nedeniyle, Apartmanın orijinal karar defterinin haricinde, Ankara 38 Noterliğinden  04-04-2005 onay ve 09840 yevmiye numarası ile kat maliklerinin bilgisi ve iradesi dışında bir defter  tastik ettirilmiş  bu defter üzerinde haricen yazılmış imzalarının tamamı bir bakışta anlaşılamayacak kadar  estetik atılmış kendisi ve mal sahibi x lehine sonuç doğuracak  muvafakatname şeklindeki düzmece bir  kararı alonj yaparak defterin 2 numaralı sahifesine yapıştırmıştır.

2-) Daha sonra bu defteri  12/02/2010 tarihinde Ankara 56. Noterliğinden 3424 yevmiye numarası ile aslının aynıdır şeklinde tastik ettirip, 22/02/2010 tarihinde bu onaylı sureti Çankaya Belediyesi Ruhsat Şube Müdürlüğüne vererek işyeri açma ve çalışma ruhsatı çıkartmıştır.

3-) Yaptığımız araştırmada her iki noterde defteri tastik ve onaya getiren şahısların kimlik tesbitlerinin yapılmasının unutulduğundan bahisle afaki cevaplar vermişlerdir. Oysa ki; Noterlik mevzuatına göre apartman karar defterlerinin tastik edilebilmesi için tastike getirenin muhakkak kat maliklerinden birinin olması ve bunu tevsik etmesi şartı vardır.Bu konuda noterlerin dahli olup olmadığının res-en araştırılmasını ayrıca talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 204/3- 212 ve eylemine uyan ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin resmi evrakta bilerek ve isteyerek yaptığı sahtecilik ile bunu kullanarak resmi makamları dolandırmak suçundan hakkında kamu davası açılmasını müvekkilem adına bilvekale talep ederim …/ …/

EK: Vekâletname-Sahte defter fotokopisi 

                                                                                                                                                                                                            Müşteki Vekili

Orijinal defter fotokopisi                                                                                                           

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.