Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Dilekçesi

Eyl 16, 2018 | DİLEKÇELER

Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Dilekçesi


ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ  :   Apartman Yöneticiliği

VEKİLİ : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

ŞÜPHELİ :  

SUÇ  : Resmi Evrakta Sahtecilik Kamu Kurumunu  Çıkar Sağlama Amaçlı Dolandırmak

SUÇ TARİHİ   : 22/02/2017

AÇIKLAMALAR :

1-) Yukarıda ismi geçen şahıs halen müvekkilem olan x’in maliki ve yöneticisi bulunduğu Tunalı Hilmi Cad. No:73  adresindeki apartmanda 4 nolu meskeni mal sahibi x’dan kiralayarak Konfeksiyon Satış mağazası açmış mecurun mesken olması ve kat maliklerinin muvafakat vermemesi nedeniyle, Apartmanın orijinal karar defterinin haricinde, Ankara 38 Noterliğinden  04-04-2005 onay ve 09840 yevmiye numarası ile kat maliklerinin bilgisi ve iradesi dışında bir defter  tastik ettirilmiş  bu defter üzerinde haricen yazılmış imzalarının tamamı bir bakışta anlaşılamayacak kadar  estetik atılmış kendisi ve mal sahibi x lehine sonuç doğuracak  muvafakatname şeklindeki düzmece bir  kararı alonj yaparak defterin 2 numaralı sahifesine yapıştırmıştır.

2-) Daha sonra bu defteri  12/02/2010 tarihinde Ankara 56. Noterliğinden 3424 yevmiye numarası ile aslının aynıdır şeklinde tastik ettirip, 22/02/2010 tarihinde bu onaylı sureti Çankaya Belediyesi Ruhsat Şube Müdürlüğüne vererek işyeri açma ve çalışma ruhsatı çıkartmıştır.

3-) Yaptığımız araştırmada her iki noterde defteri tastik ve onaya getiren şahısların kimlik tesbitlerinin yapılmasının unutulduğundan bahisle afaki cevaplar vermişlerdir. Oysa ki; Noterlik mevzuatına göre apartman karar defterlerinin tastik edilebilmesi için tastike getirenin muhakkak kat maliklerinden birinin olması ve bunu tevsik etmesi şartı vardır.Bu konuda noterlerin dahli olup olmadığının res-en araştırılmasını ayrıca talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 204/3- 212 ve eylemine uyan ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin resmi evrakta bilerek ve isteyerek yaptığı sahtecilik ile bunu kullanarak resmi makamları dolandırmak suçundan hakkında kamu davası açılmasını müvekkilem adına bilvekale talep ederim …/ …/

 EK: Vekâletname-Sahte defter fotokopisi               

                                                                                                                                                                                                                                 Müşteki Vekili

Orijinal defter fotokopisi

Evrakta Sahtecilik Şikayet Dilekçesi

ADANA … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Müşteki                              :                                                     

Şüpheli                                :

Suç                                        :  Dolandırıcılık, Belgede Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma  ve savcılığınızca tespit edilecek diğer suçlar vs.

Konusu                                : Sanığın eylemine uyan suç ve suçlardan cezalandırılması için hakkında kamu dava  açılması talebidir.

Açıklamalar                       :

…’den 22/08/2019 tarihinde yaptığımız sözleşme ile yatak odası takımı satın aldım ve peşinat olarak 6.000 TL ödedim. Satın alınan mobilyaların teslimat tarihi 22/09/2019 olarak kararlaştırıldı. 07/12/2019 tarihinde satın aldığım mobilyaların teslimatının yapılmadığı gerekçesiyle T.C. … Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yaptım.

T.C. … Tüketici Hakem Heyeti Şikayet Edilen ……………………………………………’den savunma istemişse de yasal süre içerisinde firmadan herhangi bir yazı gelmemiştir.

T.C. …Tüketici Hakem Heyeti 27/01/2020 tarihli kararında başvurucu olarak talebimi kabul etmiş Şikayet Edilen ……………………………………..’nin peşinat olarak aldığı 6.000 TL’nin tarafıma iadesine hükmetmiştir.

İlam niteliğinde bu karar ile icra takibi başlatmak için icra dairesinde gerekli işlemleri yaptığım sırada bahsi geçen firmanın resmi kayıtlarda bulunmadığı icra dairesi çalışanları tarafından bana bildirildi.

Bahsi geçen firmanın sahibi olarak kendini tanıtan ve tüm işlemleri yapan C…………….u Sipariş Sözleşmesindeki firma adına atılmış imzanın da sahibidir. Yine Sipariş Sözleşmesinde sol üst köşede görüleceği üzere C………………u tarafından firma adına logo dahi tasarlatılmıştır. Tüm bu süreçte C…………………………..u tarafından kasıtlı olarak yanıltıldım, olmayan bir firma var gibi gösterildi ve hiçbir karşılığı olmamasına rağmen 6.000 TL para benden alındı. Bütün bunlar ışığında C………………………..u’nun dolandırıcılık, ticaret faaliyeti kapsamında güveni kötüye kullanma ve belgede sahtecilik suçları sabit olmuştur.

Son derece mağdur oldum ve çaresiz kaldım. Şüpheli belgede sahtecilik yapmak suretiyle emniyeti suiistimal ederek ve güveni kötüye kullanarak beni dolandırmıştır. Şüphelinin cezalandırılması için iş bu müracaatta bulunmak zarureti hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah olunduğu üzere, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik ve tespit edilecek diğer suçları işleyen şüpheli hakkında cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

EKLER:                                                                                                                                                                   Şikayetçi

1-Sipariş Sözleşmesi

2-Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Avukat meslektaşlar canlı destek üzerinden ücretsiz üyelik talep edebilir.