Resmi Belgede Sahtecilik Temyiz Dilekçesi

Resmi Belgede Sahtecilik Temyiz Dilekçesi


YARGITAY 11. CEZA  DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

GÖNDERİLMEK  ÜZERE,

İZMİR 13. ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

YARGITAY DOSYA NO  : Yargıtay 11. Ceza Dairesi 11. Bölüm

MAHKEMESİ                    : İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi

KARAR TARİH VE NO   :

SANIK                   :

MÜŞTEKİ :

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ                      : 11/06/2010

UYGULAMA   : TCK 204/1, 53/1, 58 mad (3 Yıl HC- Hak yoksunluğu –Mükerrirlere                                                                                              özgü infaz)

TEBLİĞ TARİHİ              :

TEMYİZ TARİHİ             :

AÇIKLAMALAR              :

Hakkımda İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi 22/12/2011 tarih ve 2010/….E-2011/…K sayılı mahkeme ilanı ile 3 yıl müddetle hapsime karar verilmiştir. Verilen karar hukuka aykırı olup BOZULMASI gerekmektedir. Şöyle ki ;

Bahse konu suç ile ilgili hakkımda yeterli araştırma yapılmamış olup,dosya kapsamında deliller sağlıklı bir şekilde toplanmamıştır.Suça konu kimliğin tağyir kabiliyeti olmamasına rağmen ve üzerindeki resmin fiziki durumu dikkate alınmadan rapor düzenlenmiştir.Bahse konu kimlik her ne kadar tarafımdan kullanılmış ise de, çıplak gözle bakıldığında dahi sahte olduğu anlaşılmaktadır. Bu hususlar dikkate alınmadan tarafıma ceza tayin yapılmış olup,herhangi bir indirim uygulanmamıştır. Oysa ki; fiziki durumum, bakmakla yükümlü olduğum ailem ve çocuklarım olduğu dikkate alınması gerekmektedir.

Bahse konu suç ile ilgili tarafıma en yüksek hadden ceza verilmesi HUKUKA AYKIRI olup, iş bu nedenle ceza tayini yönünden dosyanın BOZULMASI gerektiği, dosya içeriği incelendiğinde de anlaşılacaktır.İş bu nedenle dosya ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu mütalayı kabul etmiyorum ve mahkeme sırasındaki savunmamı tekrar ediyorum.

SONUÇ VE TALEP       :

Hakkımda TCK 204/1 göre hüküm kurulan suçun oluşabilmesi için resmi belge üzerinde yapılan sahteciliğin iğfal kabiliyetine haiz olması gerekir. Somut olayda resmi belge üzerinde bulunan fotoğrafın sonradan konulduğu söz konusu olsa bile, belge üzerinde tahrifat yapılmış olduğu gayet açık bir şekilde,ilk bakışta anlaşılabildiği için yani daha doğru bir ifade ile resmi belgenin başkalarını aldatacak nitelikte olmamasından dolayı atılı suç oluşmamıştır.

İş bu nedenle yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde üzerime atılı suçun oluşmamasından dolayı hakkımda verilmiş olan mahkumiyet hükmünün BOZULMASINA ve bakmakla yükümlü olduğum bir ailemin olduğu da göz önüne alınarak hakkımda takdiri İNDİRİM yapılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 03.02.2018

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.