Bir Sayfa Seçin

Resmi Belgede Sahtecilik Savunma Dilekçesi

Resmi Belgede Sahtecilik Savunma Dilekçesi

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Dosya No                   : 

 

SANIK                       : 

MÜDAFİİ                 :

DAVACI                   :KH

SUÇLAMA               :

1-Resmi Belgede Sahtecilik (TCK md 204)

 2-Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık (TCK md 158/1-f)

 

SUÇ TARİHİ            :10.01.2018

KONU                       : Savunmaların Sunulması Hakkında

AÇIKLAMALAR    :

  1. Müşteki Kamil **, Sanık Mümin H**’ndan 50 adet çarpan markalı 70cl. Cin satın almıştır. Bunun karşılığından da sanık Mümin Hacıoğlu’na 900,00TL bedelli keşide tarihi 15.02.2016 olan bir çek vermiştir. Yine müşteki zor durumda olduğundan, müvekkilimden 9.000,00TL borç istemiştir. Müvekkilim de Kamil **’e, zor durumda olduğunu bildiğinden iki tanık huzurunda istediği parayı da vermiş ama vadesi geldiğinde müşteki borcu ödemeyi reddettiği gibi müvekkilime hakaretler de etmiştir. Müvekkilim de alacağını alabilmek nedeniyle çekte değişiklik yapmıştır.

  2. Dolandırıcılık suçlaması açısından, her ne kadar iddia makamı TCK 158/1-f anlamında cezalandırılma istese de , iddia makamı suçun işlendiği kabul edilse bile işleniş amacını, alacağın tahsili amacıyla işlendiğini göz ardı etmektedir. Bu nedenle yargılama, suçun unsurlarının varlığı kabul edilse dahi 159. Madde çerçevesine yapılması gerekmektedir. Ancak burada müşteki açısından, dolandırıcılığın maddi unsuru olan hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak unsuru oluşmamıştır. Olayda sanık resmi belge üzerinde sonradan değişiklik yapmıştır. Çek’in ilk düzenlenmesinde, müşteki açısından herhangi aldatıcı bir eylem olmayıp, kendi rızası dahilinde borcuna karşılık sanığa vermiştir. Müştekinin düşüncesi üzerinde etki yaratan hataya düşürücü davranış bulunmamaktadır. Dolandırıcılık unsurunda hile, mağduru aldatacak, onun iradesi üzerinde etkili olarak onu hataya düşürecek nitelikte olmalıdır. Ancak olayda bu durum mevcut değildir. Bu nedenle dolandırıcılık açısından suç oluşmamıştır.

  3. Resmi belgede sahtecilik açısından ise; müştekinin, sanık Mümin **’na borcunu ödememesi ve ödenmesi söylendiğinde sanığa ağzına gelen her türlü hakareti etmesi, sanığı çek üzerinde değişiklik yapmaya yöneltmiştir. Ancak 204/1 açısından suç oluşabilmesi için çek üzerinde yapılan değişikliğin aldatacak şekilde olması gerekmektedir. Sanığın her ne kadar resmi belge üzerinde değişiklik yapma kastı olsa da, yapılan değişikliğin bariz belli olduğu, yapılan ödemenin ise bankada yapılan çeki inceleme yükümlülüğünün tam yerine getirmediğinden kaynaklandığı açıkça çek üzrinde yapılan değişiklikle de anlaşılmaktadır. Kanun maddesinde aldatıcılık unsuru da aranmakta ve olayda yapılan değişiklik aldatma kabiliyetine haiz olmadığı açıktır. Ayrıca kanuna göre, çekte yapılan değişiklik belirli kişiyi değil, sıradan bir kişiyi de kandırabilecek objektif kriterlere sahip olmalıdır. Olay açısından da bu yönden eksiklik mevcuttur.

NETİCE VE TALEP :   Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlar dikkate alındığında;

1-Vekil eden sanığın her iki suçtan ayrı ayrı beraatine,

2-Vekil eden sanığın eyleminin resmi belgede sahtecilik olarak nitelendirilmesi ihtimali yönünden mahkeme aksi kanaatte ise mahkemece verilecek hükme 5237 sayılı TCK 211 maddesinin uygulanmasını vekaleten arz ve talep ederim.

Saygılarımızla…

 

Sanık 

Müdafii

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız