REKLAM OYUNCU SEÇİM SÖZLEŞMESİ

REKLAM OYUNCU SEÇİM SÖZLEŞMESİ

1)- Çağrıda bulunan…………………………………. (Reklamveren olarak anılacaktır)
Çağrıya katılanlar:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. …………………………….. (Reklam ajansı olarak anılacaktır)
Reklamveren tarafınca meydana getirilen bu davet (gerektirme), reklam ajansının sunuma katılmayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirmesiyle sözleşme hüviyetini kazanacaktır.

2)- Sözleşmenin Mevzusu:
Reklamverenin ürünü/hizmeti için gerekseme duyduğu ”tanıtım hizmetinin, yalnızca rapor halinde kontakt stratejisi ve/yada kampanya yaklaşımı ve/yada yaratıcı emek verme, medya planı ve bütçeyi de içeren tam bir kampanya olarak hazırlanıp, “kararlaştırılacak ücret” karşılığında, sunumunun yapılmasıdır.
Reklam sunumu için çağrıda bulunan Reklam veren, sunuma en fazlaca….. reklam ajansının katılacağını ve her birinin diğerlerinin kimler bulunduğunu bilmesini sağlayacağını, bu sözleşmedeki kuralların katılanların hepsine eşit olarak uygulanacağını, ondan sonra başka katılımcı çağırmayacağını, katılanların tümüne reklam ihtiyacını belirten aynı yazılı briefi vereceğini, brief değişikliklerini katılanların tümüne bununla beraber bildireceğini taahhüt eder.

3)- Reklam sunumu katılanların tümü için …/…/…. tarihinde………………… adresinde gerçekleştirilecektir.

4)- ………………….. mecralarını kapsayacak reklam için öngörülen tahmini bütçe, ondan sonra azaltılıp çoğaltılabilmek suretiyle,…………………… Yeni Türk Lirasıdır.

5)- Reklamveren, reklam ajansının fikri çabası ve bir defaya mahsus sunumu karşılığında, KDV hariç……………… Yeni Türk Lirasını sunum tutarı olarak ödeyecektir. Söz mevzusu ücret, reklam ajansının sunumu ile beraber, ajansın seçilip seçilmemesine bağlı olmaksızın ve başkaca hiçbir şarta gerek kalmaksızın, muaccel hale gelecektir.
Seçilen reklam ajansının sunum tutarı, ondan sonra kendisiyle yapılacak hizmet sözleşmesiyle hak edeceği tutara mahsup edilecektir.

6)- Reklam ajansı Reklam veren tarafınca reklam sunumu amacıyla kendisine verilen iş ve işletme gizemini kati olarak gizli saklı tutmak yükümü altındadır. Sunum sonunda Reklam veren, sunulanların aslını, incelemek suretiyle kendisinde kalmasını isterse bir nüshasını imzalayarak Ajans’a bırakmak zorundadır.

7)- Reklam ajansı yada görevlendirdiği kişiler tarafınca bu sözleşme kapsamında ortaya konulmuş olan fikirlerin, önerilerin, çalışmaların, taslakların fikri gerçek sahibi, bu tarz şeyleri kullanma ve bunlardan istifade hakkı reklam ajansına aittir. Üstünde ondan sonra serbestçe tutum edebilir. Reklam veren bunlar üstünde hak iddiasında bulunamaz.

8)- Reklam veren iş bu sözleşme kapsamında reklam ajansı tarafınca ortaya konan ve şekillendirilen reklam konseptini, fikrini, taslakları, ve öteki görsel ve sözel sunumları izinsiz olarak kullanacak olursa, reklam ajansı eğer iş kendisinde kalsa idi ne kadar tutara hak kazanacak ise tamamını reklam verenden talep hakkını haizdir.

9)- İş bu sözleşme gereği işin ifa yeri, bedeli ödeme yeri ve yetkili mahkeme mevzularında reklam ajansının ikametgahı yeri esastır. İş bu sözleşme Türk usul hukuku ve maddi hukuku hükümlerine tabidir.

10)- Bu sözleşme her bir taraf için imza tarihinde yürürlüğe girer, sunumun yapılması, sonuçların duyuru edilmesi, karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi ve alacakların ödenmesi ile son bulur. …/…/…Reklam Ajansı Çağrıda (icapta) bulunan reklam veren
Kaşe Ad Soyad
İmza İmza

Son düzenleme tarihi 9 Mart 2020 11:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.