Rekabet Yasağı Sözleşmesi Örneği

Kas 9, 2019 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ İŞVEREN                                  :

İŞÇİ                                         :

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşçinin; işverenin işyerinde çalışırken öğrendiği iş ve ticaret sırları nedeniyle; işten ayrıldıktan sonra işverene zarar verici davranışlarda bulunmamasını sağlamaktır.
  2. YAPILAN İŞ: İşçi; yukarıda yazılı işyerinde E-Sovtaj    projesinde bayi ve üye ilişkileri sorumlusu olarak çalışmaktadır. E-Sovtaj   Online ihale portalıdır.  Sigorta şirketlerinin hasarlı araçlarını ihale usulü satan internet sitesidir.  Bu siteden araç almak üzere ihaleye katılanlar site üyeleridir. Söz konusu personel siteye yeni üye bulma, üyelerin memnuniyetini sağlama ve şirket ile aralarındaki ilişkileri yönetme işlerinden sorumlu kişidir.

Taraflar arasındaki hizmet ilişkisi …../…../……… tarihinde sona ermiştir.
3. İŞÇİNİN BORÇLARI:

 1. İşten ayrılan işçi, yukarıda tarifi yapılan işin eğitimini, başından sonuna kadar yukarıda bilgileri verilen işverenden aldığını, bu işin tüm incelik ve ayrıntılarını işverenden öğrendiğini kabul ve beyan eder.
 2. İşçi işbu sözleşmenin hitamına kadar ve bu sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca işyerinin bulunduğu coğrafi bölge sınırları içerisinde işveren ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet halinde olan hiçbir kişi veya kuruluş ile işbirliği içine girmemeyi, girmişse işbirliğini derhal sona erdirmeyi ve hizmet vermemeyi ve çalışmamayı taahhüt eder. İşçinin, belirtilen rekabet yasağını ihlali halinde, işverence işçiye yöneltilecek diğer ve her türlü tazminat hak ve talepleri saklı kalmak üzere ve bunlara ek olarak işçiye ödenen son brüt (aylık) ücretin 50 katı tutarında maktu cezai tazminatı, başkaca bir şarta, ihtara ve bir zararın ispatına gerek olmaksızın işçi tarafından ödenecektir. İşçi işbu bu cezai tazminatın tenkisini talep ve dava etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
 3. İşçi, iş bu sözleşmeye konu iş akdi nedeni ve/veya bu vesileyle, hukuka uygun olan veya olmayan yollardan elde etmiş olduğu, İşverene,  İşveren ortaklarına veya yöneticilerine ilişkin gizli veya kamuya acık hiçbir ticari, kişisel veya teknik bilgiyi, ticari veya kişisel sırları, hiçbir resmi ya da resmi olmayan belgeyi, raporu, tabloyu veya analizi, hiçbir zaman ve hiçbir nedenle üçüncü kişilere yazılı veya sözlü olarak açıklayamaz, bu konularda 3. kişilere ima yolu ile bile olsa bilgi veremez, bunları üçüncü kişilerin yararlanmasına sunamaz ve üçüncü kişilerce elde edilebilecek şekilde ve/veya buna imkan verecek yerlerde şekillerde muhafaza edemez. Bu bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle gerek şahsi gerekse de ticari saikle hiçbir zaman bizzat kullanmaz ve mutlak surette korumakla sorumludur. İş bu sorumluluk; ticari sır mahiyetindeki bilgi ve belgeler için hizmet akdinin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra da süresiz (belli bir süreyle kısıtlanmış olmaksızın) olarak devam edecektir. İşçinin, ticari sırların korunmasına ilişkin sorumluluklarından herhangi birisini kasten ihlali halinde, İşverence işçiye yöneltilecek diğer ve her türlü tazminat hak ve talepleri saklı kalmak üzere ve bunlara ek olarak işçiye ödenen son brüt (aylık) ücretin 50 katı tutarında maktu cezai tazminatı, başkaca bir şarta, ihtara ve bir zararın ispatına gerek olmaksızın işçi tarafından ödenecektir. İşçi işbu bu cezai tazminatın tenkisini talep ve dava etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. İşverenin bu nedenle zararı daha fazla olursa, fazlasını talep hakkı saklıdır.

4.İŞVERENİN BORÇLARI VE SORUMLULUKLARI: İşveren;

 1. İşçinin işyerinden ayrılması akabinde onun kişiliğini, itibarını zedeleyici hareketlerde bulunmayacağını, bu konuda dürüstlük kurallarına uyacağını aksi şekilde davranışlarda bulunması durumunda son brüt (aylık) ücretin 50 katı tutarında maktu cezai tazminatı ödeyeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.
 2. İşçinin İş Kanunundan kaynaklanan tüm hak ve alacaklarını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşçinin bu nedenle zararı daha fazla olursa, fazlasını talep hakkı saklıdır.

5.İŞVERENİN HAKLARI: İşveren; işçinin yasaklanan davranışlarının engellenmesini ve durdurulmasını ilgili mercilerden talep edebilecektir.

6.YETKİLİ MAHKEME: Bu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareketlere ilişkin uyuşmazlıklarda ve tazminat davalarında İSTANBUL mahkemeleri yetkilidir.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Sözleşmenin süresi 5 yıldır.
 2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ: Bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir.
 3. SÖZLEŞME TARİHİ : ………………….

            İMZA                                                                                                   İMZA

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.