ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN NOTER ONAYLI ÖRNEK. USULEN 2018 YILI İÇİN GÜNCEL VE GEÇERLİDİR.    


  REHİN SÖZLEŞMESİ (ARAÇ)

REHİN VEREN (BORÇLU)   :

REHİN ALAN(ALACAKLI)    :

BİLGİ VERİLECEK OLAN      :

MÜLKİYET BELGESİ            :

REHİN BEDELİ                      :

Ben rehin veren, XXXX aracımı, XXXXX tarihinde aldığım XXXX tutarındaki borcuma karşılık olmak üzere, rehin alacaklısı XXXX isimli kişiye XXX bedel ile rehin veriyorum.Söz konusu araç üzerine XXXX bedel ile rehin konulduğunu, rehin sözleşmesini ilgili trafik tescil şube veya bürosuna ibraz ederek rehnin aracın tescil kayıtlarına ve tescil belgesine şerh edilmesini sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Ben rehin alan, rehin veren XXX isimli kişiye XXX tarihinde verdiğim XXX tutarındaki alacağıma karşılık olmak üzere, özellikleri ve bilgileri yukarıda belirtilen aracı XXXX rehin bedeli ile rehin almayı kabul ediyorum.Alacağımın tamamını tahsil ettikten sonra gereken ibrayı vereceğimi, ibra sonrasında araç tescil kayıtlarına işlenen rehin şerhinin kaldırılmasına muvafakat edeceğimi kabul ve beyan ederim.

 

REHİN VEREN                                                                                                                                                                                                                                                                                        REHİN ALAN


ÖRNEK -2


                                             

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ

Araç Rehin Sözleşmesi

REHİN VERENİN   

Adı Soyadı                :

T.C. Kimlik Numarası :

Adresi                       :

 

REHİN ALANIN

Unvanı/Adı Soyadı    :

Vergi Dairesi            :

Vergi Numarası        :

 

Rehin Tutarı             :

Rehin Konusu Aracın

Plaka:Markası:
Modeli:Cinsi:
Tipi:Rengi:
Motor Seri No:Şase Seri No:

 

  1. Taraflar arasında akdedilmiş olan …/…/… tarihli kredi sözleşmesi ile verilen kredinin teminatı olarak, rehin veren yukarıda bilgileri verilmiş olan aracın ve plakasının, … TL (Yalnız … TL) değer üzerinden …  Bankası A.Ş.’ne rehin edildiğini kabul ve beyan eder.

Rehin Verenin Yükümlülükleri

  1. Rehin veren, yukarıda belirtilen kredi sözleşmesi ile açılan kredinin kullandırılmasından itibaren ve kredinin vadesi boyunca, aracın Kasko Sigortasını yaptırarak, sigorta poliçesinde … Bankası A.Ş.nin dair ve mürtehin sıfatıyla lehdar kılınmasını kabul eder.
  2. Rehin veren, işbu rehin işlemini araç Karayolları Trafik Kanununa tabi ise aracın Trafik Siciline, iş makinesi ise kayıtlı olduğu Ziraat Odaları, Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarındaki Siciline tescil ettirmeyi veya … Bankası A.Ş.nin tescil işlemini yaptırmasını ve tescil ile terkin işlemi için gereken masraf ve mali yükümlülükleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 

Rehin Alanın Yükümlülüğü

  1. … Ş. ise, rehin konusu menkulü teslim aldığını kabul ve beyan eder.

 

  1. İşbu Rehin Sözleşmesi yukarıda belirtilen Kredi Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  2. Bu sözleşmede geçen “ARAÇ” deyimi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlandığı anlamda kullanılmıştır.

İşbu sözleşme taraflarca okunmuş, imzalanarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Tarih: …/…/……

REHİN VEREN
Adı Soyadı
İmza
REHİN ALAN
Ad Soyad

İmza

 

Yorumlar (10)

Aracı
hem alırken hem de kaldırırken rehin ücreti odenirmi yoksa sadece kaldırırlenöi odenir

İki durumda da harç ödenir.

Merhaba lar ben de bi araç alacagım 100 bine adamda 30 bin alacagım var rehin koyup aracı almayı düşünüyorum banka borç var aracın banka dan son ra ilk alacaklı yeni ben mi olurum

Selam Recep Bey, evet sıra cetvelinde 2. alacaklı siz olursunuz.

Ruhsat sahibiyle 20 bin senet yaptik bu ucret icin rehin ucreti ne kadardir. Kac lira gibi masraf cikar

Merhabalar bir arac sattim suriyeli birisine turkiye de yasiyor rehin koyduk noterden bu aracla suriyeye cikabilir mi

Merhaba sami bey iş makinamı karşı tarafa rehinli15 günlüğüne vermek istiyorum esnaf kop. Dan para cekebilmesi için karşı tarafın. bunda üçret cıkarmı. Cıkarsada ne kadar olur bi bilgi verirseniz sevinirim

kişi 15-02-2018 yılında bir biçerdöver alıyor aynı gün satıcı ile rehin sözleşmesini noterde yapıyor.
noter satış sözleşmesi ve rehin sözleşmesini odaya gönderiyor resmi kanaldan.
ilgili ziraat odasına 15-08-2018 tarihinde tescilini yaptırıyor ama rehin sözleşmesini odaya vermiyor.
personelde noterin posta yoluyla 6 ay önce gelen rehin sözleşmesini atlıyor.unutarak İşleme koymuyor.daha sonra biçerdöver satış görüyor.daha sonra tekrar satış görüyor.
kişinin rehin sözleşmesinde kayıtlara rehini işleteceğine dair beyanı var.lakin rehin sözleşmesini odaya vermiyor.Ama noterden işlemden 6 ay önce gelen resmi noter rehin sözleşmesi var
Bu durumda ne olabilir acaba ne yapılabilir
ilk satış yapan ve rehin koyduran kişi durumu sorguladıgında durum satış oldugu beyan ediliyor.
bu durumda rehin konulmayan biçerdöver satış görmüş ve rehin alan kişi borcunu alamadığı için madur.ilgili personel işlem atladığı için madur durumda.

Slm sami bey rehin harç masrafı ne kadar bide alan kişimi satan kişimi öder masrafı saygılar

Araç rehin ücreti ne kadardır

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.