Reddedilen payla ilgili olarak bu payın değeri üzerinden davalılar yararına vekalet ücreti takdiri gerekir- Yargıtay Kararı

Reddedilen payla ilgili olarak bu payın değeri üzerinden davalılar yararına vekalet ücreti takdiri gerekir

Dava konusu taşınmazın tamamının iptaline değil, 1/2 payının iptaline karar verildiğine göre, reddedilen 1/2 payla ilgili olarak bu payın değeri üzerinden davalılar yararına vekalet ücreti takdiri gerekirken, eksik vekalet ücreti takdir edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden bu kısmın düzeltilmesi yoluna gidilmiştir.(Y2HD, 08.03.2012, E. 2010/19921, K. 2012/5233)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 18:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.