Protokolde ev eşyalarının rızai olarak paylaşıldığının belirtilmesi söz konusu eşyaların fiilen davacıya teslim edildiği anlamına gelmez – Yargıtay Kararı: E. 2011/4905, K. 2011/6619

Protokolde ev eşyalarının rızai olarak paylaşıldığının belirtilmesi söz konusu eşyaların fiilen davacıya teslim edildiği anlamına gelmez – Yargıtay Kararı

Anlaşmalı boşanmaya dayanak yapılan boşanma protokolünde ev eşyalarının rızai olarak paylaşıldığının belirtilmesi söz konusu eşyaların fiilen davacıya teslim edildiği anlamına gelmez.

Taraflar 14.8.2001 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır. Taraflar arasında Keşan 2. Asliye ( Aile) Mahkemesi’nin 2010/ 13-175 sayılı dosyasında görülen boşanma davası sırasında hazırlanan boşanma protokolünde
tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi ve manevi tazminat taleplerinin olmadığı belirtildiği gibi, ev eşyalarının taraflar arasında nzai olarak paylaşılması nedeniyle tarafların birbirlerinden herhangi bir eşya ya da tazminat taleplerinin bulunmadığı
beyan edilmiştir.

Her ne kadar mahkemece tarafların anlaşmalı şekilde boşanmalanna karar verilmiş ise de hükmün o davanın davalısı kadın tarafından temyiz edilmesi üzerine davayı açan kocanın duruşmada beyanının alınmaması nedeniyle bozulmuş, bozma ilamına uyan mahkemece de davanın reddine karar verilmiştir. Bu karar 27.10.2010 tarihinde kesinleşmiştir. Bu haliyle anlaşmalı boşanmaya dayanak yapılan boşanma protokolü hükümsüz kaldığı gibi, protokolde ev eşyalarının nzai olarak paylaşıldığının belirtilmesi söz konusu eşyaların fiilen davacıya teslim edildiği anlamına gelmez. Kaldı ki davacı kişisel eşyalarının iadesini her zaman isteyebilir. Açılan davada da davalı cevap dilekçesi ile davacının eşyalarını alabileceğini, buna bir itirazlarının olmadığım beyan ettiğine göre talep doğrultusunda ev eşyalarının yansımn aynen iadesine, mümkün olmadığı takdirde yarı bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde boşanma protokolünden ve davacının boşanma davasında mahkeme huzurundaki beyanından söz edilerek bu konudaki istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y6HD, 14.6.2011, E. 2011/4905, K. 2011/6619.)

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 20:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.