Proje ve Ruhsat Değişikliğine İtiraz Dilekçesi

Proje ve Ruhsat Değişikliğine İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

TALEP EDEN        :         

VEKİLLERİ :

MUHATAP               :

KONU : Şikayet dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

  1. Müvekkil ile 3. Kişi ( inşaat şirketi) ……………………………….. Arasında yapılan 04.12.2012 tarihli sözleşmeye göre X ili, X ilçesi, pafta: …………, ADA: ………, PARSEL: ……… no’da bulunan A blok, 1. Kat, …. no’lu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz satın alınmıştır. Buna ilişkin taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve diğer evraklar ekte sunulmaktadır.
  2. Sözleşme gereği olarak inşaat şirketine olan borçların büyük bir çoğunluğu zamanında ödenmiş bulunmaktadır.
  3. Müvekkile tebligat yapılmaksızın, telefonla aranılması suretiyle- PROJENİN TADİLAT GÖRECEĞİ, SATIŞ VAADİN SÖZLEŞMESİNDE SATILAN TAŞINMAZIN OTEL MERDİVENİ OLARAK DÜZENLENECEĞİ – yönünde bilgi verilmiştir.
  4. Söz konusu taşınmaz tarafımca PROJEYE DUYULAN GÜVEN NETİCESİNDE satın alınmış olup bedeli de ödendiğinden, ilgili inşaata ait proje tadilatı, ruhsat değişikliği vb. hususlarla alakalı hiçbir işleme MUVAFAKATİMİZ BULUNMAMAKTADIR.
  5. Anılan sebeplerle, müvekkilin haklarının zayi olmaması ve mağduriyetinin önlenmesi için şikayetimizin gereği olarak, inşaat şirketinin PROJE VE RUHSATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ, dilekçemiz gereğinin yerine getirilmesini, neticeden tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımla talep ederim.

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 14:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.