Bir Sayfa Seçin

Posta Çeki Hesabı Haczi Müzekkeresi


  T.C.

         İSTANBUL

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2014/28347

                                               P.T.T.  ADLİYE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

     

ALACAKLI                :T.İŞ BANKASI A.Ş

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

BORÇLU                    :       (T.C. No )

                                    

BORÇ MİKTARI          : 4,513,13 TL FAİZ VE MASRAF HARİÇ

            Yukarıda adı ve adresi yazılı borçlunun işbu dosyamıza borcu sebebi ile kayıtlarınızın tetkik edilerek borçluların nezdinizdeki hesapları, teminatları, POS (kredi kartı) alacakları, doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacaklarından dosyamız alacağı kadarının haczi ve blokesi ile müdürlüğümüzün dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.

             Karar gereğinin  ifası ile müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

HESAP NUMARASI:                                                                                                     İst. 12. İcra Md. Yrd.

 

 

  T.C.

         İSTANBUL

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2014/28347

                                               P.T.T.  ADLİYE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

     

ALACAKLI                : 

VEKİLİ                       : Av.   

BORÇLU                    :      (T.C. No )

                                    

BORÇ MİKTARI          : 4,513,13 TL FAİZ VE MASRAF HARİÇ

            Yukarıda adı ve adresi yazılı borçlunun işbu dosyamıza borcu sebebi ile kayıtlarınızın tetkik edilerek borçluların nezdinizdeki hesapları, teminatları, POS (kredi kartı) alacakları, doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacaklarından dosyamız alacağı kadarının haczi ve blokesi ile müdürlüğümüzün dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.

             Karar gereğinin  ifası ile müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

HESAP NUMARASI:                                                                                                     İst. 12. İcra Md. Yrd.

 

 

 

  T.C.

         İSTANBUL

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2014/28347

 

 

 

 

 

 

              Alacaklı vekili geldi .Borçlu adına uyaptan tespit edilen PTT çek hesabına haciz işlenmesi  için müzekkere yazılmasını talep ederim dedi .

 

 

 

                                                                                                        ALACAKLI VEKİLİ 

                                                                                                          Av. 


 Posta Çeki Haciz Müzekkeresi Örneği -2


T.C.

İSTANBUL

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:2014/4585 Esas

Alacaklı Vekili Geldi. İcra takibi borçluları X için UYAP üzerinden yapılan sorguda borçlular adına posta çeki bulunduğu bildirildiğinden borçlular hakkında PTT Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar verilmesini talep ederim dedi. 25.04.2016

     Alacaklı Vekili

Av. 


Posta Çeki Haciz Müzekkerresi Örneği -3 


İSTANBUL 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2016/11906 E.

 

PTT ADLİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

ALACAKLI            :   

VEKİLİ                    :  AV.  

BORÇLULAR       :  

                                  

Hakkında yasal takip işlemleri başlatılmış olan dosya borçlularına müdürlüğümüzün yukarıdaki esas sayılı dosyasından tebligat yapılmış olup, borçlunun posta çeki hesaplarının tahkik ve tespitinin yapılarak tespiti halinde üzerine borç miktarı kadar haciz şerhi konularak hesabını dosya bitene kadar bloke edilmesine, müdürlüğümüzün yukarıdaki esas sayılı dosyasına aktarılmasına ve dosya borçlusuna ait kurumunuzda yer alan en son müseccel adres ve ikametgah bilgilerinin dosyamıza bildirilmesine karar verilmiştir.

Kara gereğinin ifa edilerek; haciz işlemlerinin neticesinden müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilmesi arz olunur.

 

 

                                                                                                                             İcra Müdürlüğü


Posta Çeki Hesabı Haciz Müzekkeresi Örneği -4                 T.C

AĞRI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

             SAYI                        :

2015/ESAS

                                        

                                  PTT BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                         Şehit Teğmen Kalmaz Cad. Ulus Altındağ – Ankara                

ALACAKLI      :

VEKİLİ          :

BORÇLU         :

BORÇ MİKTARI: 12.000,00 TL

Bir borçtan dolayı hakkında yasal takip işlemleri başlatılmış olan dosya borçlusuna müdürlüğümüzün yukarıdaki esas sayılı dosyasından tebligat yapılmış olup;borçlunun posta çeki hesaplarının olduğu tespit edilmiş olup; borç miktarı kadar haciz şerhi konularak hesabının dosya borcu bitene kadar bloke edilmesine;hesabında mevcut olan yada olacak havale ve diğer hesap girdilerinden her ay ¼ oranında tevkifatın yapılarak müdürlüğümüzün yukarıdaki esas sayılı dosyasına aktarılmasına ve dosya borçlusuna ait kurumunuzda yer alan en son müseccel adres ve ikametgah bilgilerinin dosyamıza

bildirilmesine karar verilmesini Karar gereğinin ifa edilerek ;haciz işleminin neticesinden müdürlüğümüze yazılı olarak

bilgi verilmesi arz olunur. 31.03.2017

                                                                                                                                                          İCRA MÜDÜRÜ


Posta Çeki Haczi Müzekkeresi -5


  1. C.

         ANKARA

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …………

EMEK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                             ANKARA

 

ALACAKLI            :               …………..

VEKİLİ                   :               Av. ……………..

BORÇLU                :               ……………………… (……………….. oğlu, 1969 doğ.)

(TCKN: …………………)

                              

BORÇ MİKTARI   :               2.348,25 TL  (11.07.2018 tarihi itibariyle)

               

                               Borçlu şahsın yazılı iş bu borcundan dolayı adına gelen havaleler, adına açtırdığı posta çeki hesapları ve diğer hesapları üzerine haciz konulmasına, bloke edilecek paraların müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi gereği karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.

EKİ: 6,50 TL P.P                 

                                                                                                                                                         …../…./2018

          İcra Müdürü

IBAN NO: Ank. …… İcra Müd.

  1. Vakıflar Bankası T.A.O.

TR ………………………

               

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

  1. C.

         ANKARA

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …………

EMEK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                             ANKARA

 

ALACAKLI            :               …………..

VEKİLİ                   :               Av. ……………..

BORÇLU                :               ……………………… (……………….. oğlu, 1969 doğ.)

(TCKN: …………………)

                              

BORÇ MİKTARI   :               2.348,25 TL  (11.07.2018 tarihi itibariyle)

               

                               Borçlu şahsın yazılı iş bu borcundan dolayı adına gelen havaleler, adına açtırdığı posta çeki hesapları ve diğer hesapları üzerine haciz konulmasına, bloke edilecek paraların müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi gereği karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.

EKİ: 6,50 TL P.P                 

                                                                                                                                                        …../…./2018

          İcra Müdürü

IBAN NO: Ank. …… İcra Müd.

  1. Vakıflar Bankası T.A.O.

TR ………………………

  1. C.

         ANKARA

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: ………… E.

 

                               Alacaklı vekili geldi.

                               Borçlunun adına gelen havaleler, adına açtırdığı posta çek hesapları ve diğer hesapları üzerine haciz konulması, bloke edilecek paraların dosyamıza gönderilmesi için EMEK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ’ ne müzekkere yazılmasını isterim, dedi.

Beyanı okundu, imzası alındı.  …… / ….. / 2018

 

                                                                                                                                                    Alacaklı vekili

                                                                                                                                       Av. ………………………………..


Posta Çeki Haczi Müzekkeresi -6


İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                    ……………..

 

 

DOSYA NO              :

 

BORÇLU                   :

 

KONU                       : Sorgu Talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR      :

 

Yukarıda esas numarası verilen dairenizde bulunan dosya borçlusunun gib, tapu ve posta çek hesabı  sorgulanarak borçlu adına kayıt var ise ilgili kurumlara borca yetecek miktarın haczi için müzekkere yazılmasını ve kayıtlara kayden haciz şerhinin konulmasını saygılarımla talep ederim…/../………

 

 

                                                                                                                                  ALACAKLI VEKİLİ  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi