Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Posta Çeki Hesabı Haczi Müzekkeresi

Posta Çeki Hesabı Haczi Müzekkeresi


T.C.

İSTANBUL

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2014/28347

P.T.T. ADLİYE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI                :T.İŞ BANKASI A.Ş

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

BORÇLU                    :      (T.C. No )

BORÇ MİKTARI          : 4,513,13 TL FAİZ VE MASRAF HARİÇ

Yukarıda adı ve adresi yazılı borçlunun işbu dosyamıza borcu sebebi ile kayıtlarınızın tetkik edilerek borçluların nezdinizdeki hesapları, teminatları, POS (kredi kartı) alacakları, doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacaklarından dosyamız alacağı kadarının haczi ve blokesi ile müdürlüğümüzün dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğinin  ifası ile müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

HESAP NUMARASI:                                                                                                     İst. 12. İcra Md. Yrd.

T.C.

İSTANBUL

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2014/28347

P.T.T. ADLİYE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI                :

VEKİLİ                       : Av. 

BORÇLU                    :     (T.C. No )

BORÇ MİKTARI          : 4,513,13 TL FAİZ VE MASRAF HARİÇ

Yukarıda adı ve adresi yazılı borçlunun işbu dosyamıza borcu sebebi ile kayıtlarınızın tetkik edilerek borçluların nezdinizdeki hesapları, teminatları, POS (kredi kartı) alacakları, doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacaklarından dosyamız alacağı kadarının haczi ve blokesi ile müdürlüğümüzün dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğinin  ifası ile müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

HESAP NUMARASI:                                                                                                     İst. 12. İcra Md. Yrd.

T.C.

İSTANBUL

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2014/28347

ALACAKLI VEKİLİ 

                                                                         Av.


Posta Çeki Haciz Müzekkeresi Örneği -2


T.C.

İSTANBUL

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:2014/4585 Esas

Av.


Posta Çeki Haciz Müzekkerresi Örneği -3


İSTANBUL 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2016/11906 E.

PTT ADLİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ALACAKLI

VEKİLİ              :  AV.

BORÇLULAR :

                             

Hakkında yasal takip işlemleri başlatılmış olan dosya borçlularına müdürlüğümüzün yukarıdaki esas sayılı dosyasından tebligat yapılmış olup, borçlunun posta çeki hesaplarının tahkik ve tespitinin yapılarak tespiti halinde üzerine borç miktarı kadar haciz şerhi konularak hesabını dosya bitene kadar bloke edilmesine, müdürlüğümüzün yukarıdaki esas sayılı dosyasına aktarılmasına ve dosya borçlusuna ait kurumunuzda yer alan en son müseccel Kara gereğinin ifa edilerek; haciz işlemlerinin neticesinden müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilmesi

İcra Müdürlüğü


Posta Çeki Hesabı Haciz Müzekkeresi Örneği -4 T.C

AĞRI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI                        :

2015/ESAS

PTT BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. Ulus Altındağ – Ankara

ALACAKLI      :

VEKİLİ          :

BORÇLU         :

BORÇ MİKTARI: 12.000,00 TL

Bir borçtan dolayı hakkında yasal takip işlemleri başlatılmış olan dosya borçlusuna müdürlüğümüzün yukarıdaki esas sayılı dosyasından tebligat yapılmış olup;borçlunun posta çeki hesaplarının olduğu tespit edilmiş olup; borç miktarı kadar haciz şerhi konularak hesabının dosya borcu bitene kadar bloke edilmesine;hesabında mevcut olan yada olacak havale ve diğer hesap girdilerinden her ay ¼ oranında tevkifatın yapılarak müdürlüğümüzün yukarıdaki esas sayılı dosyasına aktarılmasına ve dosya borçlusuna ait kurumunuzda yer alan en son müseccel bildirilmesine karar verilmesini Karar gereğinin ifa edilerek ;haciz işleminin neticesinden müdürlüğümüze yazılı olarak

bilgi verilmesi İCRA MÜDÜRÜ


Posta Çeki Haczi Müzekkeresi -5


  1. C.

ANKARA

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …………

EMEK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                             ANKARA

ALACAKLI            :               …………..

VEKİLİ                   :               Av. ……………..

BORÇLU                :               ……………………… (……………….. oğlu, 1969 doğ.)

(TCKN: …………………)

BORÇ MİKTARI   :               2.348,25 TL (11.07.2018 tarihi itibariyle)

Borçlu şahsın yazılı iş bu borcundan dolayı adına gelen havaleler, adına açtırdığı posta çeki hesapları ve diğer hesapları üzerine haciz konulmasına, bloke edilecek paraların müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.

EKİ: 6,50 TL P.P

                                                                                          …../…./2018

İcra Müdürü

IBAN NO: Ank. …… İcra Müd.

  1. Vakıflar Bankası T.A.O.

TR ………………………

  1. C.

ANKARA

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …………

EMEK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                  ANKARA

ALACAKLI            :               …………..

VEKİLİ                   :               Av. ……………..

BORÇLU                :               ……………………… (……………….. oğlu, 1969 doğ.)

(TCKN: …………………)

BORÇ MİKTARI   :               2.348,25 TL (11.07.2018 tarihi itibariyle)

Borçlu şahsın yazılı iş bu borcundan dolayı adına gelen havaleler, adına açtırdığı posta çeki hesapları ve diğer hesapları üzerine haciz konulmasına, bloke edilecek paraların müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.

EKİ: 6,50 TL P.P

                           …../…./2018

İcra Müdürü

IBAN NO: Ank. …… İcra Müd.

  1. Vakıflar Bankası T.A.O.

TR ………………………

  1. C.

ANKARA

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: ………… E.

                             Borçlunun adına gelen havaleler, adına açtırdığı posta çek hesapları ve diğer hesapları üzerine haciz konulması, bloke edilecek paraların dosyamıza gönderilmesi için EMEK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ’ ne müzekkere yazılmasını isterim, dedi.

Beyanı okundu, imzası alındı.  …… / ….. / 2018

                 Av. ………………………………..


Posta Çeki Haczi Müzekkeresi -6


İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

……………..

DOSYA NO              :

BORÇLU                   :

KONU                       : Sorgu Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR      :

Yukarıda esas numarası verilen dairenizde bulunan dosya borçlusunun gib, tapu ve posta çek hesabı  sorgulanarak borçlu adına kayıt var ise ilgili kurumlara borca yetecek miktarın haczi için müzekkere yazılmasını ve kayıtlara kayden haciz şerhinin konulmasını saygılarımla talep ederim…/../………

ALACAKLI VEKİLİ  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 23 Ekim 2020 09:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.